Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus

KAJDno-2017-316

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Esitän katsauksen toimintaan kokouksessa.

Päätös

Koulutusliikelaitoksen johtaja totesi ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvän lakiesityspaketin valmistuneen 24.4.2017. Eduskunta pyrkii käsittelemään lakiesityksen vielä ennen lomakauttaan. Eduskunnan sivistysvaliokunnan kuulemistilaisuudet ovat käynnissä ja viimeinen kokous on merkitty pidettäväksi 21.6.2017. Lakiesityksen pitäisi tulla voimaan vuoden 2018 alusta.

Uuden kuntalain mukaan kunnissa tulee olla pääsääntöisesti vain yksi hallintosääntö, johon yhdistetään kaikki aiemmin erillisissä toimielinkohtaisissa ja tehtäväkohtaisissa johtosäännöissä olleet määräykset. Kajaanin kaupungin uusi hallintosääntö säilyttää pääsääntöisesti ennallaan kaupunkiorganisaation luottamustoimielin- ja toimialarakenteen ja ne jatkavat toimintaansa jokseenkin aiemmilla tehtävävastuilla. Johtokuntien kokoonpanoihin on tehty vähäisiä muutoksia. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan jäsenmäärä laskee 11 jäsenestä 9 jäseneen. Kuusamon kaupunki menettää yhden johtokuntapaikan ja Kuhmon kaupunki ja Suomussalmen kunta saavat ½ johtokuntapaikan eli kaksivuotiskaudet (jäsen/varajäsen).

Koulutusliikelaitoksen johtaja esitteli koulutusliikelaitoksen uutta organisaatiomalli, joka otetaan käyttöön 1.8.2017 ja TA 2018 valmistellaan siltä pohjalta.

Kainuun ammattiopiston talouden ja toimintojen osalta on käynnistetty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut pääsopijajärjestöjen kanssa. Neuvotteluissa tavoitellaan 2,4 M € sopeuttamisohjelmaa ja neuvottelut on tarkoitus saattaa päätökseen 23.5.2017 mennessä.

Kainuun ammattiopisto ja Vuokatin urheiluopisto ovat tiivistämässä koulutusyhteistyötään ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen osalta. Keskeisenä tavoitteena on turvata liikunta-alan ammatillisen koulutuksen järjestäminen myös jatkossa Vuokatin urheiluopistolla, kun ammatillisen koulutuksen reformia pannaan täytäntöön kaikkien siihen liittyvien vaatimusten keskellä. Kainuussa ei ole muita ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kuin Kajaanin kaupunki ja Vuokatin säätiö.

Koulutusliikelaitoksen johtaja kertoi Nuori Yrittäjyys kilpailun tuloksista. Suomen paras NY -yritys toisella asteella on Kainuun ammattiopiston YritysAmiksen Kätevä Koivu NY, jossa yrittävät Cristina Pyykkönen ja Maija Rautiainen. Yritys lähtee heinäkuussa Brysseliin edustamaan Suomea Euroopan mestaruuskisoissa. Kätevä Koivu NY valmistaa moderneja design-tuotteita koivuvanerista. Palkintoperusteissa todetaan, että tuotebrändäys on tehty hauskasti ja tuotekehityksessä on otettu huomioon tuotteiden helppo lähetys ja jakelu.
Paras tuote -sarjassa toisen asteen voiton vei Kainuun ammattiopiston YritysAmiksen Lahja & lahja NY, jossa yrittävät Susanna Kaan, Ida Schroderus ja Laura Kettunen. Lahja & lahja NY valmistaa sisustustuotteita, joissa hyödynnetään kuvansiirtotekniikkaa. Parhaaksi valittu tuote on kynttiläkuutio.

Kajaanin lukiolla vietettiin valtakunnalliset musiikkilukiopäivät 24.-25.4.2017 ja ne onnistuivat hyvin saadun palautteen perusteella.

Koulutusliikelaitoksen johtaja totesi johtokunnan jäsenille suunnatun johtokuntatyöskentelyn arviointikyselyn tulokset ja siitä käytiin keskustelua.

Johtokunta merkitsi tiedoksi.
 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §