Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

KAO rehtori
Hankepäätös:
§ 2 Kuhmon Taitotehdas -hanke, 19.03.2020
§ 9 Miks en lähtis ulkomaille - hanke, 14.08.2020
Muu päätös:
§ 6 SakuStars toiminta, 1-3 osp, 02.06.2020
§ 7 Ammattialan työtehtävissä toimiminen ulkomailla, 5-10 osp, 03.06.2020
§ 8 Musiikin tekeminen, 5-10 osp, 03.06.2020
§ 9 Musiikin työprojektit, 5-10 osp., 03.06.2020
§ 10 Sivuinstrumentti 5 osp, 03.06.2020
§ 11 Sivuinstrumenttitaitojen kehittäminen 5-10 osp, 03.06.2020

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 4 Maataloustraktorin hankinta (KAO), 24.06.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 13 Liiketoiminnan lehtorin tehtävät (nro 25, 26, 28, 29) valintapäätös, 26.05.2020
§ 14 Puutarha-alan ja viherrakentamisen lehtorin (nro 30) valintapäätös, 26.05.2020
§ 15 Äidinkielen ja viestinnän lehtori (nro 59) valintapäätös, 26.05.2020
§ 16 Matematiikan päätoimisen tuntiopettajan valintapäätös, Kajaanin lukio, 28.05.2020
§ 17 Koulutusliikelaitoksen esimiesten nimeäminen, 28.05.2020
§ 18 Taloushallinnon lehtorin valintapäätös, 29.05.2020
§ 19 Musiikkialan tuntiopettajien pop/jazz-laulun ja rumpujen soiton opettajan valintapäätös, 01.06.2020
§ 20 Basson soiton opettajan valintapäätös, 01.06.2020
§ 21 Metsäalan lehtorin valintapäätös, 01.06.2020
§ 22 Hitsauksen ja levytyön opettajan valintapäätös, 02.06.2020
§ 23 Opinto-ohjaajan valintapäätös, 02.06.2020
§ 24 Media-alan lehtori (nro 14) valintapäätös, 02.06.2020
§ 25 Ravintola- ja cateringalan lehtorien (nro 15 ja 19) valintapäätös, 03.06.2020
§ 26 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan lehtoreiden (nro 16 ja18) valintapäätös, 03.06.2020
§ 27 Matkailualan lehtorit nro 17 ja 20 valintapäätös, 03.06.2020
§ 28 Hius- ja kauneudenhoitoalan lehtorin (nro 27) valinta, 04.06.2020
§ 29 Kasvatus- ja ohjausalan lehtorin tehtävät (nrot sote 3, 4, 5 ja 8), 04.06.2020
§ 30 Sosiaali- ja terveysalan lehtorin virat (nrot 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12 ja 13) valintapäätös, 04.06.2020
§ 31 Sosiaali- ja terveysalan lehtori (sote nro 60) valintapäätös, 05.06.2020
§ 32 Kasvatus- ja ohjausalan lehtorin (nro sote 61) valintapäätös, 05.06.2020
§ 33 Opintosihteerin valintapäätös, 08.06.2020
§ 34 Kestävän kehityksen lehtorin valintapäätös, 09.06.2020
§ 35 Rakennusalan lehtoreiden valintapäätös (nro 32, 35, 36, 39), 10.06.2020
§ 36 Talotekniikka-alan lehtorin valintapäätös (nro 41), 11.06.2020
§ 37 Autoalan lehtoreiden valintapäätös (nro 33, 34, 37, 38, 40, 42, 43), 10.06.2020
§ 38 Liiketoiminnan lehtorin (nro 31) valintapäätös, 11.06.2020
§ 39 Lukion ruotsin ja saksan kielen sivutoimisen tuntiopettajan valintapäätös, 15.06.2020
§ 40 Pedagogisten suunnittelijoiden nimeäminen, 15.06.2020
§ 41 Lukion musiikin (orkesteri) sivutoimisen tuntiopettajan valintapäätös, 15.06.2020
§ 42 Maatalousalan lehtorien valintapäätös (nrot 48, 51, 52 ja 54), 16.06.2020
§ 43 Logistiikka-alan lehtorien valintapäätös (nrot 46, 49, 50 ja 56), 16.06.2020
§ 44 Metsäalan lehtorin (nro 53) valintapäätös, 17.06.2020
§ 45 Luonto- ja ympäristöalan lehtorin valintapäätös (nro 57), 17.06.2020
§ 46 Maarakennusalan lehtorin (nro 58) valintapäätös, 17.06.2020
§ 47 Puutarha-alan lehtorin (nro 55) valintapäätös, 02.08.2020
§ 48 Metsäalan tuntiopettajan valintapäätös, 22.06.2020
§ 49 Luonnonvara-alan lehtorien (nro 45 ja 47) valintapäätös, 22.06.2020
§ 50 Työelämäyhteistyökoordinaattorin nimeäminen, 22.06.2020
§ 51 Tietoliikennetekniikan lehtoreiden (nro 21 ja 23) valintapäätös, 23.06.2020
§ 52 Kone- ja tuotantotekniikan lehtori (nro 24) valintapäätös, 23.06.2020
§ 53 Liikunta-alan opettajan valintapäätös, 23.06.2020
§ 54 Sähkö- ja automaatiotekniikan lehtorin valintapäätös, 23.06.2020
§ 55 Turva-alan lehtorin virka (nro 22), 24.06.2020
§ 56 Autoalan tuntiopettajan valintapäätös, 03.07.2020
§ 57 Ammatinohjaajan valintapäätös, 03.07.2020
§ 58 Talotekniikka-alan ammatillisen ohjaajan valinta, 02.08.2020
§ 59 Opintosihteerin valintapäätös, 02.08.2020
§ 60 Englannin ja ruotsin kielen lehtorin valintapäätös, 02.08.2020
§ 61 Äidinkielen ja ruotsin kielen lehtorin valintapäätös, 03.08.2020
§ 62 Vartijan valintapäätös, 06.08.2020
§ 63 Kasvatus- ja ohjausalan lehtorin valintapäätös, 14.08.2020
§ 64 Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin valintapäätös, 18.08.2020
§ 65 Logistiikka-alan lehtorin valintapäätös, 20.08.2020
Muu päätös:
§ 2 Vuokrakustannusten perimättä jättäminen poikkeusaikana, 18.05.2020
§ 3 Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon, 18.08.2020

Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Lääkealan perustutkinto, apteekkialan osaamisala, tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen hankinta, 20.05.2020
§ 7 Hevostalouden perustutkinnon tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen hankinta oppisopimuskoulutuksena, 06.08.2020
§ 8 Energia-alan ammattitutkinnon, voimalaitostekniikan osaamisalan, tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen hankinta, 19.08.2020

KAO tekniikka ja liikenne koulutuspäällikkö
§ 4 Hitsauslaitteiden hankinta (KAO), 26.05.2020
§ 5 Pienkuormaajan hankinta (KAO), 08.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi