Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Päätöksenteon ja johtamisen periaatteet koulutusliikelaitoksessa -asiakirja

KAJDno-2020-1114

Valmistelija

  • Anu Kuosmanen, Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö, anu.kuosmanen@kao.fi

Perustelut

Päätöksenteon ja johtamisen periaatteet Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa -asiakirja on päivitetty koulutusliikelaitoksen uuden, 1.8.2020 aloittaneen organisaation mukaisesti. Asiakirjassa kuvataan liikelaitoksen johtamista ja päätöksentekoa (kaupungin ja liikelaitoksen organisaatio, hallinnollinen jako, luottamusorganisaatio, viranhaltijan tehtävät, vastuut ja päätösvalta). Asiakirjaa on työstetty liikelaitoksen esimiesten ja opettajien henkilöstön edustajien kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunnalle on toimitettu tiedoksi liitteenä oleva Päätöksenteon ja johtamisen periaatteet Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa -asiakirja.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.