Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Koulutusliikelaitoksen toisen asteen koulutuksen aloituspaikat kevään 2021 yhteisvalinnassa

KAJDno-2020-1113

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Rehtori, raimo.sivonen@kao.fi
  • Jaana Leinonen, Kajaanin lukion rehtori, jaana.leinonen@kajaaninlukio.fi

Perustelut

Aloituspaikat yhteishaussa 2021

Kainuun ammattiopisto
Keskeinen KAOn opetustarjontaa säätelevä asiakirja on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa. Järjestämisluvassa on määritelty ne tutkinnot (perustutkinnot, ammattitutkinnot sekä erikoisammattitutkinnot), mitä koulutuksen järjestäjä voi myöntää. Toinen keskeinen tieto on rahoituksen pohjan muodostava tieto koulutuksen järjestäjän enimmäisopiskelijavuosista. Kajaanin kaupungilla ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 2561. Lisäksi opiskelijavuosia kerryttävät ammattitutkinnot ja erityisammattitutkinnot sekä työvoimakoulutus.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhteishakuun esitetään ne tutkinnot, mihin oppilaitoksella on järjestämislupa sekä valmius toteuttaa opinnot. Se, mitä määriä yhteishakuoppaassa tarjotaan, menettää sinällään keskeisen merkityksen, koska jatkuvan haun kautta hakijoita voi tulla tutkintoihin ympäri vuoden. Mikäli haettaviin ryhmiin on runsaasti hakijoita yhteishaussa, koulutuksen järjestäjä voi ilmoittaa opiskelijavalinnan yhteydessä yhteishakujärjestelmään tiedon, missä ilmoitetaan sisään otettavien opiskelijoiden määrä yli yhteishaussa ilmoitetun määrän. Mikäli yhteishaussa hakijoita on vähän, jatkuvalla haulla pyritään täydentämään ja hankkimaan lisää opiskelijoita.

Työvoimakysyntä tällä hetkellä on käytännössä kaikilla elinkeinosektoreilla haastava. Korona -pandemia on tuonut niin kansantalouteen kuin maailmantalouteen harmaita näkymiä. Kainuussa kevään 2020 koronapiikin aiheuttama työttömyys on laskenut edellisen vuoden tasolle. Lomautettuja on tällä hetkellä edelleen paljon. Työvoiman kysynnän ennustaminen aloittain on nykytilanteessa vaativaa. Huomioitavaa on, että tarjonta vastaa myös opiskelijoiden kiinnostusta, jotta ohivuotoa maakunnan ulkopuolelle olisi mahdollisimman vähän. 

Kevään 2021 peruskoulun päättävän ikäluokan koko on Kainuussa 770 (kevään 2020 yhteishaussa 736) oppilasta ja Kuusamossa 180 (kevään 2019 yhteishaussa 156) oppilasta.

Perusopetuksessa päättävä ikäluokka säilyy vakaana Kainuun ja Kuusamon osalta seuraavat seitsemän vuotta, mutta kääntyy sen jälkeen taas laskuun, jos merkittävää positiivista muuttoliikettä ei tapahdu. Kainuun ammattiopistossa aloitti elokuussa 676 uutta opiskelijaa Kajaanissa ja Kuusamossa. Kajaanin lukiossa aloitti 183 uutta opiskelijaa.

Kainuun ammattiopiston tutkintotarjontaa (tutkintojen lukumäärä) yhteishaussa 2021 muutetaan niin, että Kajaanissa yhteishakuun lisätään Prosessiteollisuuden perustutkinto ja poistetaan Metsäalan perustutkinto. Metsäalan perustutkintotarjonta keskitetään jatkuvan hakuun. Edelliseen vuoteen verrattuna Kuusamossa ei ole haettavana hiusalan perustutkintoa. Aloituspaikkoja perustutkintoihin on kokonaisuudessaan 562, mistä Kajaanissa 436, Vuokatissa 16 ja Kuusamossa 110. Lisäksi yhteishaun jälkeen toteutetaan VALMA-koulutuksen haku, mihin paikkoja varataan Kuusamoon 10 ja Kajaaniin 35 kpl. Näin kokonaisaloituspaikkamäärä on Kainuun ammattiopistossa 15 pienempi kuin kevään 2020 yhteishaussa.

Kajaanin lukio
Lukiokoulutuksen osalta valtiovalta ei rajoita koulutuspaikkojen määrää. Kajaanin lukion aloituspaikkamäärä pidetään nykyisellä tasolla eli tarjolla on 180 lukiopaikkaa, joista 20 on musiikin erityistehtävässä. Jos hakijoita on runsaasti yhteishaussa, koulutuksen järjestäjä voi nostaa sisään otettavien opiskelijoiden määrää opiskelijavalinnan yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy edellä esitetyt aloituspaikkamäärät.

Päätös

Hyväksyi