Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Koulutusliikelaitoksen toimintasäännön täydentäminen

KAJDno-2020-766

Valmistelija

  • Anu Kuosmanen, Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö, anu.kuosmanen@kao.fi
  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kajaanin kaupungin hallintosäännön 19.12.2019. Hallintosääntö korvaa aiemmat johtosäännöt. Johtosäännössä ei ole määritetty tarkasti koulutusliikelaitoksen viranhaltijoiden toimivaltaa ja vastuita. Hallintosäännöstä toimivaltaa koskevat osat on jätetty tarkoituksella pois ja päätetty, että lautakunnat ja johtokunnat saavat päätöksellään määrittää viranhaltijoiden toimivaltaa ja vastuita organisaation toimintaa ja tarvetta vastaavaksi. 

Kajaanin kaupungin hallintosääntöä on täydennetty laatimalla Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen viranhaltijoiden toimivaltaa määrittävä toimintasääntö. Toimintasääntö on hyväksytty koulutusliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 28.5.2020 § 12, KAJDno-2020-766.

Toimintasääntöön on määritelty koulutusliikelaitoksen johtajan toimivalta hallintosääntöä täydentäen sekä julkista vallan käyttöä tehtävissään käyttävien viranhaltijoiden toimivalta ammatillisen koulutuksen lain 531/2017 ja lukiolain 714/2018 mukaisesti.

Toimintasääntöön on tehty täydennyksiä ja lisätty kehittämispäällikölle päätösvalta laajennettujen oppisopimusten osalta seuraavasti:
- ottaa oman tulosyksikkönsä laajennettujen oppisopimusten oppisopimusopiskelijat (531/2017 43 §), (muutoksenhakuoikeus > oikaisuvaatimus 111 §), (Kuusamon tulosyksikön osalta koulutuspäällikkö),
- hyväksyy laajennettujen oppisopimusten oppisopimusopiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja sen päivitykset (531/2017 44 § - 45 §), (Kuusamon tulosyksikön osalta koulutuspäällikkö). 

Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puhelin 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen viranhaltijoiden toimivaltaa tarkentavan, täydennetyn toimintasäännön hallintosääntöä tarkentavana asiakirjana.

Päivitetty toimintasääntö korvaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan kokouksessaan 28.5.2020 § 12 (KAJDno-2020-766) hyväksymän delegointipäätöksen koulutusliikelaitoksen tehtävien delegoinnista koulutusliikelaitoksen viranhaltijoille. 

Toimintasääntö on voimassa toistaiseksi johtokunnan hyväksymisen jälkeen. Mikäli toimintasääntöä on tarve muuttaa, voidaan muutokset tehdä johtokunnan uudella päätöksellä.

Päätös

Hyväksyi