Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus

KAJDno-2020-200

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen johtaja esittää katsauksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Kokouskäsittely

Koulutusliikelaitoksen johtaja kertoi aluksi Kuhmon koronavirustilanteen vaikutuksista koulutusliikelaitoksen oppilaitosten toimintaan.

Keskusteltiin valtakunnallisen SOTEuudistuksen mahdollisista vaikutuksista opiskeluhuoltoon ja kuraattorien toimintaan.

Koulutusliikelaitoksen johtaja tiedotti johtokuntaa KAOn Kuusamon toimipaikan mahdollisista järjestämislupamuutoksista. Lisäksi keskusteltiin autoalan koulutuksen tulevista tilajärjestelyistä.

Koulutusliikelaitoksen johtaja tiedotti Kajaanin lukiokoulutuksen historiateoksen kirjoitus- ja julkaisutilanteesta.

Controller Piia Rissanen alusti koulutusliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 valmistelutilanteesta.