Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kajaanin lukion lukuvuosisuunnitelman 2020 - 2021 hyväksyminen

KAJDno-2020-1111

Valmistelija

  • Jaana Leinonen, Kajaanin lukion rehtori, jaana.leinonen@kajaaninlukio.fi

Perustelut

Kajaanin lukion ja aikuislinjan lukuvuosisuunnitelma sisältää opiskelijoiden ja henkilöstön määrän, lukuvuoden tavoitteet ja toiminnan niiden saavuttamiseksi, koulutyön, opiskelijahuollon sekä kodin ja koulun yhteistyön yleinen järjestäminen ja opetushenkilöstön työmäärät.

Kajaanin lukion opiskelijamäärä lukuvuoden aloituspäivänä 11.8.2020 oli 584. Aikuislinjalla opiskelee 15 tutkintotavoitteista opiskelijaa ja yksittäisiä aineopiskelijoita. Opettajia Kajaanin lukiossa työskentelee lukuvuonna 2020–2021 kaikkiaan 35, joista viranhaltijoita on 26 ja päätoimisia tuntiopettajia viisi ja sivutoimisia neljä opettajaa. Lukuvuosi aloitettiin lähiopetuksessa koronarajoitukset huomioon ottaen. Tarvittaessa on valmius siirtyä etäopetukseen lyhyelläkin varoitusajalla. 

Kajaanin lukion lukuvuoden 2020–2021 keskeisiä tavoitteita ovat uuden opetussuunnitelman tekeminen ja kestävän kehityksen sertifikaatin hankkiminen osana OPS-työtä sekä toimintakulttuurin kehittäminen opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi. Lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan tarkemmin toimintaa keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kajaanin lukio toteuttaa yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kanssa lukio-opinnot kahden tutkinnon opiskelijoille. Kajaanin lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Vuokatti–Ruka -urheiluakatemian toimintaan. Muita Kajaanin lukion yhteistyötahoja ovat muun muassa Isoverstas, AIKOPA, KAMK, Kaukametsän opisto, Kainuun musiikkiopisto ja muut Kainuun lukiot.

Lukion toimintaa arvioidaan henkilöstölle suunnatuin työhyvinvointikyselyin, opiskelijoille tehtävin alku-, ja päättökyselyin sekä kurssipalauttein. Lisäksi toimintaa seurataan ja arvioidaan käyttämällä koulutusliikelaitoksen yhteisesti käyttämiä mittareita.  

Lisätietoja antaa rehtori Jaana Leinonen, puhelin 044 710 1201, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaaninlukio.fi.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta hyväksyy Kajaanin lukion lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2020–2021.

Päätös

Hyväksyi