Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen osavuosikatsaus 30.6.2020

KAJDno-2020-195

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan Kajaanin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kerran vuodessa. Toiminnan ja talouden seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Vuoden 2020 talousarvion toteutumisen arvioinnissa analysoidaan mahdollisen talousarviopoikkeaman perusteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys annetaan lyhyesti olennaisista seikoista.

Ammatillisen koulutuksen uudessa rahoitusjärjestelmässä siirryttiin kuluvan vuoden alusta vielä enemmän kohti tulosrahoitusjärjestelmää, kun perusrahoituksen osuutta kokonaisrahoituksesta pienennettiin. Kainuun ammattiopisto on pärjännyt koulutuksenjärjestäjien keskinäisessä vertailussa ja uuden mallin mukaisessa rahoitusjärjestelmässä hyvin opiskelijapohjan ja vaikuttavuuden vuoksi. KAOn kuluvan vuoden rahoituspäätös oli selvästi talousarviota parempi, minkä lisäksi KAO sai kesäkuussa lisäsuoritepäätöksellä opetukseen ja ohjaukseen kohdistettavaa valtionosuusrahoitusta 1,0 miljoonaa euroa lisää. Koronan ja etäopetukseen siirtymisen vuoksi liikelaitoksella on syntynyt tarkasteluajanjaksolla merkittäviä säästöjä esimerkiksi oppimateriaaleissa ja palveluiden ostoissa. Henkilöstökuluihin etäopetuksella ei ole ollut vaikutusta. Kevään poikkeusolojen vuoksi liikelaitos joutui toteuttamaan muutamia lomautuksia koskien lähinnä tukipalveluhenkilöstöä. Hyvän rahoituspäätöksen ja koronasta johtuvien pienempien kustannuksien vuoksi liikelaitoksen tulos tarkasteluajanjaksolla on ennakoitua parempi, noin 1,6 M euroa. Ammatillisen koulutuksen uusi rahoitusmalli voi aiheuttaa jatkossa suuriakin vaihteluja vuosittaisessa rahoituksessa myös KAOlle, minkä vuoksi myös koulutusliikelaitos valmistautuu tuleviin vuosiin määrätietoisella ja ennakoivalla taloudenpidolla.

Koulutusliikelaitoksen osavuosikatsaus 30.6.2020 on liitteenä.

Lisätietoja antaa: Koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen p. 044 512 4933 sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kao.fi ja controller Piia Rissanen p. 044 362 5897 sähköposti:etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.