Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kainuun ammattiopiston lukuvuoden 2020 - 2021 alkaminen

KAJDno-2020-1112

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Rehtori, raimo.sivonen@kao.fi

Perustelut

Yhteishaussa Kainuussa on kaikille peruskoulun päättäneille pystytty tarjoamaan koulutuspaikka. Kainuun ulkopuolelle peruskoulun päättäneistä on hakeutunut 67 ensisijaista hakijaa.

Koulutyö käynnistettiin Kainuun ammattiopistossa etäopetuskevätlukukauden jälkeen lähiopetuksena. Erilaisilla ohjeilla ja järjestelyillä pyrittiin turvalliseen oppilaitosympäristöön. Samalla on valmistauduttu siihen, jos oppilaitoksia joudutaan sulkemaan koronapandemian vuoksi uudelleen.

Korona ei niinkään ole vaikuttanut hakijamääriin, mutta muuten koulutyössä on ollut havaittavissa kasvanutta opiskelijahuollollista painetta. Yhteydenotot kuraattoreihin ovat kasvaneet selvästi tänä syksynä verrattuna aikaisempiin ja kaikin keinoin heidät pyritään saavuttamaan. 

Kainuun ammattiopistossa koulutyö jatkavien opiskelijoiden osalta alkoi jo 27. heinäkuuta. Uudet opiskelijat aloittivat 3. elokuuta. Heistä yhteishaun kautta tulleita oli 476 ja jatkuvan haun kautta tulleita 200 opiskelijaa, kokonaisaloittajamäärä oli 676 opiskelijaa. Opintonsa keskeyttäneitä oli elokuun 25. päivä mennessä kymmenen. Hakuvaiheessa suosituimmat alat suhteessa aloituspaikkoihin olivat kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (1,85 hakijaa/aloituspaikka), ravintola- ja cateringalan perustutkinto (1,59) ja liikunnanohjauksen perustutkinto (1,31). 

Vähiten hakijoita yhteishaussa oli Kajaanissa puutarha-alan perustutkintoon (0,25) ja Kuusamossa matkailualan perustutkintoon (0,20). 

Yhteishaun hakijamäärät kuvaavat alan kiinnostusta peruskoulun päättäneiden silmissä. Hakijoita tulee jatkuvan haun kautta ja markkinointi on myös jatkuvaa.

Kainuun ammattiopiston kokonaisopiskelijamäärä 26.8.2020 oli yhteensä 3170 opiskelijaa, joista perustutkinnoissa 2106, oppilaitosmuotoisissa ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksissa 310, oppisopimuskoulutuksissa 595, työvoimakoulutuksissa 126 ja muussa koulutuksessa 33. Opiskelijoista Kajaanissa oli yhteensä 2389, Kuusamossa 401, Vuokatissa 186 ja Vantaalla 194.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.