Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 LISÄPYKÄLÄ: Koulutusliikelaitoksen virkamuutokset (lisäpykälä)

KAJDno-2020-764

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Reformilaki, laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 tuli voimaan 1.1.2018. Työsopimussuhteisten aikuiskouluttajien virkoihin siirto tuli mahdolliseksi ammatillisen reformilain siirtymäsäännöksen myötä. Ammatillisen opettajan tehtävässä käytetään julkista valtaa ja KT suosittelee julkista valtaa käyttäville opettajille virkasuhdetta. Myös Kuntalaki10.4.2015/410 § 87 edellyttää, että tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. 

Hallintosäännön 29 §:n kohdan 10:n mukaan koulutusliikelaitoksen johtokunta päättää alaistensa virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta sekä muuttamisesta.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 28.5.2020 KAJDno-2020-764 § 11 käsitellyt aikuiskoulutuskeskuksen työsopimussuhteisten opettajien siirtämistä virkasuhteeseen ja virkarekisterissä olevien virkojen muutoksia. Syksyllä tehdyt E-liitteen mukaiset, 59:n aikuiskoulutuskeskuksen työsopimussuhteisten opettajien virkasiirrot söivät paljon vapaita virkoja. Virkoja ei kuitenkaan ole tarvetta lisätä. Kaikki virat ovat koulutusliikelaitoksen virkoja, ja nyt muutetaan ”lukion virkoja” ammatillisen koulutuksen puolelle. Asiasta on kuultu lukion rehtori Jaana Leinosta. Lisäksi koulutusliikelaitoksen virkarekisterissä on vielä virkoja, joille koulutusliikelaitoksessa ei ole käyttöä, virat muutetaan lehtorin viroiksi.

Esitetään koulutusliikelaitoksen virkarekisterissä olevien lukion virkojen muuttamista ammatillisen koulutuksen puolelle lehtorin viroiksi seuraavasti:
Virkanumerot 36 - 43, päätoimisen tuntiopettajan virat muutetaan lehtorin viroiksi (8 kpl).
Virkanumerot 48 - 51, määräaikaisen sivutoimisen tuntiopettajan virat muutetaan lehtorin viroiksi (4 kpl).

Esitetään koulutusliikelaitoksen virkarekisterissä olevien ammatillisen koulutuksen vapaiden virkojen muuttamista lehtorin viroiksi seuraavasti:
Virkanumerot 54-55, henkilöstöasiainhoitajan virat muutetaan lehtorin viroiksi (2 kpl).
Virkanumerot 71-72, koulutuspäällikön ylimääräiset virat muutetaan lehtorin viroiksi (2 kpl).
Virkanumero 75, projektipäällikön virka muutetaan lehtorin viraksi.
Virkanumero 230, tuntiopettajan virka muutetaan lehtorin viraksi.
Virkanumero 233, määräaikaisen lehtorin virka muutetaan pelkästään lehtorin viraksi.
Virkanumero 234, päätoimisen tuntiopettajan virka muutetaan lehtori viraksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy virkamuutokset esityksen mukaisesti.

 

Päätös

Hyväksyi