Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Koulutusliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion investointiosan muutos

KAJDno-2020-422

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 12.12.2019 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020, jota noudatetaan liikelaitoksen toiminnassa ja taloudessa. Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja päättää investoinneista. Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen talousarvioon ja -suunnitelmaan tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.

Koulutusliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaosaan on tehty johtokunnassa talousarviomuutos 1.10.2020 (§ 35). Tämän lisäksi esitetään, että koulutusliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvion investointiosaan tehdä kaksi muutosta seuraavasti:

1.) Vuorikadun uudisosan rakentamiseen varattua investointimäärärahaa lisätään + 595 000 euroa. Varattu investointimääräraha vuodelle 2020 on 1 437 000 euroa ja muutoksen jälkeen 2 032 000 euroa. Lisäksi Vuorikadun peruskorjausosan kuluvan vuoden investointimäärärahaa pienennetään -180 000 euroa. Vuorikadun investointia koskeva kokonaismuutos on siis yhteensä + 415 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset pysyvät alkuperäisen kustannusarvion mukaisina, mutta kuluja on siirtynyt ennakoitua enemmän vuodelta 2019 vuodelle 2020. Vuorikadun investointikohteen rahoitukseen käytetään koulutusliikelaitoksen kehittämisrahastoa (Koulutusliikelaitoksen johtokunta 9.5.2019 §9).

2.) Liikelaitoksen hallinnon tulosyksikölle lisätään investointimäärärahaa 80 000 euroa Framery neuvottelukuutioiden hankintaan koulutusliikelaitoksen eri toimitiloihin. 

Koulutusliikelaitoksen talousarvion mukainen investointimääräraha vuodelle 2020 on ennen muutoksia 2 612 000 euroa ja muutosten jälkeen 3 107 000 euroa. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvion investointiosan muutokset esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi