Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen talouden toteumaraportti 1.1.-30.9.2020

KAJDno-2020-195

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen tulos syyskuun lopussa on 2,4 M euroa positiivinen. Tuloksen taustalla on sekä KAOn että lukion ennakoitua paremmat valtionosuuspäätökset kuluvalle vuodelle. Liikelaitoksen ammatillisen koulutuksen valtionosuuksien kertymää on korjattu syyskuun kirjanpitoon vastaamaan tämän hetkistä rahoituspäätöstä, johon on tullut lisäsuoritepäätösten myötä vuoden aikana muutoksia. Tämä on parantanut liikelaitoksen tulosta elokuusta syyskuulle.

Kevään koronapandemian vaikutukset näkyvät myös edelleen budjetoitua pienempinä palveluiden ostoina (ateriapalvelut, henkilöstön matkustaminen, puhtaanapito) sekä henkilöstökuluissa.

Talousarvion toteumavertailu ajanjaksolta 1.1.-30.9.2020 on esitetty liitteessä.

Lisätietoja antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, p. 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi ja controller Piia Rissanen, p. 044 362 5897, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.