Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 61 Kasvatus- ja ohjausalan lehtorin valintapäätös, 07.10.2021
§ 62 Logistiikka-alan ammatillisen ohjaajan valintapäätös, 12.10.2021
§ 63 Sosiaali- ja terveysalan lehtorin valintapäätös, 15.10.2021

Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö
Hankintapäätös:
§ 12 Rakennustuotealan ammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen hankinta, 11.10.2021

KAO logistiikka ja maanrakennusala koulutuspäällikkö
§ 1 Kuorma-auton hankinta 2021 (KAO), 15.10.2021

Koulutuspäällikkö sähkö- turvallisuus-, metalli- ja media-ala
§ 6 Ajoneuvon hankinta Turvallisuusalalle (KAO), 06.10.2021
§ 7 Valvomojärjestelmän hankinta (KAO), 07.10.2021

Koulutuspäällikkö luonnonvara-ala
§ 6 Seppälän vertikaalipilotti, aurinkovoimalan suoja-aidan hankinta, 14.10.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §