Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Koulutusliikelaitoksen talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tulos ajanjaksolla 1.1.-30.9.2021 on noin 1,46 M euroa ylijäämäinen. Tarkasteluajanjaksolla on kertynyt liikevaihtoa 25,5 M euroa, josta suurimmat tuloerät ovat ammatillisen koulutuksen ja lukion valtionosuudet, yhteensä 24,5 M euroa ( 96 % liikevaihdosta). Liikevaihdon lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä noin 720 000 euroa.  

Materiaalien ja palveluiden kustannuskehityksessä näkyy elokuussa alkanut maksuton toisen asteen opetus. Erityisesti aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat kasvaneet aiempiin vuosiin verrattuna. Ostojen toteuma on syyskuun lopussa 1,5 M euroa. Palveluiden ostoissa on myös kasvua, mutta toteuma 3,5 M euroa pysyy yhä talousarviossa. Liikelaitoksen henkilöstömäärä on kasvanut ammatillisen koulutuksen lisärahapäätösten myötä ja tämä näkyy myös henkilöstökulujen kasvuna erityisesti syyslukukaudella. Henkilöstökulujen toteuma syyskuun lopussa on 15 M euroa. Henkilöstömenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on noin +7 %. Liiketoiminnan muut kulut ovat toteutuneet tarkasteluajanjaksolla odotettua suurempina (yhteensä 4,2 M euroa) ja ylittäneet jaksotetun budjetin. Suurimpana menoeränä liiketoiminnan muissa kuluissa ovat toimitilavuokrat ja leasinglaitteiden vuokrakustannukset, jotka ovat nousseet kuluvan vuoden aikana laajennetun oppivelvollisuuden myötä.

Talouden toteumaraportti ajanjaksolta 1.1.-30.9.2021 on esitetty oheisliitteessä ja esitellään tarkemmin kokouksessa.

Lisätietoja antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, p. 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi@kao.fi ja controller Piia Rissanen, p. 044 362 5897, sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §