Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus

KAJDno-2021-181

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen johtaja esittää katsauksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Kokouskäsittely

Koulutusliikelaitoksen johtaja tarkasteli KM Anu Kuosmasen valintaa (20.10.2021) Kainuun ammattiopiston rehtoriksi ja valintaprosessin etenemistä. Rehtorin virkaan oli 16 hakijaa.

Raimo Sivonen on palkittu vuoden ammatillisena rehtorina 7.10.2021 Tampereella, henkilöstö ja johtokunta onnittelee.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §