Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kainuun ammattiopiston lukuvuoden 2021-2022 alkaminen

KAJDno-2021-1031

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Rehtori, raimo.sivonen@kao.fi

Perustelut

Syyskausi Suomen toisen asteen oppilaitoksissa käynnistyi uuden oppivelvollisuuslain sekä maksuttoman toisen asteen koulutuksen alla. Valmistautuminen tähän muutokseen käynnistettiin käytännössä tammikuussa 2021, koska laki ja sitä tukevat asetukset hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2020.

Keskeisimmät haasteet oppivelvollisuuden täytäntöönpanossa oli valmistella oppivelvollisille maksuttomaan koulutukseen siirtyminen sekä varmistaa toimintaperiaatteet, millä yhdessä kuntien kanssa pystytään varmistamaan, että oppivelvollinen on vastaanottanut koulutuspaikan ja myös määritellä valvontatoimet oppivelvollisuuden noudattamisesta, ns. VALPAS-toimet. Kainuussa ja Koillismaalla on jo tähänkin saakka pystytty tarjoamaan koulutuspaikka kaikille peruskoulunsa päättäneille, joten opiskelupaikkojen lukumääräinen tarjoaminen ei ole ollut ongelma.

Oppivelvollisia Kainuussa oli keväällä 746 oppilasta ja Kuusamossa 188.

Koronan vaikutukset eivät enää vuoden 2021 aikana ole vaikuttaneet juurikaan toimintaan, onneksi toiminta-alueellamme perusopetus on ollut lähiopetuksessa koko vuoden.  Muuten koulutyössä on ollut kuitenkin havaittavissa kasvanutta opiskelijahuollollista painetta. Yhteydenotot kuraattoreihin ovat pysyneet korkealla tasolla.

Kainuun ammattiopistossa koulutyö jatkavien opiskelijoiden osalta alkoi maanantaina 2. elokuuta ja uudet opiskelijat tulivat kouluun 9. elokuuta. Heistä yhteishaun kautta tulleita oli 496 ja jatkuvan haun kautta tulleita 222 opiskelijaa, kokonaisaloittajamäärä oli 718 opiskelijaa. Aloittaneita oli 42 enemmän kuin oli syksyllä 2020 vastaavassa tilanteessa. Suosituimmat olivat tekniikan ja liikenteen alan sekä hyvinvointialan erilaiset tutkintokoulutukset. 

Kainuun ammattiopiston kokonaisopiskelijamäärä 18.10.2021 oli yhteensä 3428 opiskelijaa, joista perustutkinnoissa (PT) 2467, ammattitutkinnoissa (AT) 744 opiskelijaa, erikoisammattitutkinnoissa (EAT) 177 opiskelijaa ja VALMA -koulutuksessa 39 opiskelijaa. Opiskelijoista Kajaanin toimipisteisiin oli kirjautunut 2559, Kuusamoon 414 opiskelijaa, Vuokattiin 216 opiskelijaa ja Vantaalle 239 opiskelijaa. Opiskelijoista oppivelvollisia on 491 ja työvoimakoulutuksessa 112 opiskelijaa. 

Opiskelijoista 18.10.2021 oppisopimuksella opiskelee 900 opiskelijaa. Tämä luku sisältää myös ns. lyhyet oppisopimukset, missä opiskelija suorittaa jotakin tutkinnon osaa tai muita opintoja oppisopimuksella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §