Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

KAO rehtori
Muu päätös:
§ 19 Puhtausalan osaaja 15 osp 4.8.2022 alkaen, 12.10.2022
§ 20 Vastuullinen työskentely yrityksessä 10-15 osp 1.8.2022 alkaen, 12.10.2022
§ 21 Harrastuskoiran kanssa toimiminen 10-15 osp, 1.8.2022 alkaen, 12.10.2022
§ 22 Paikallinen tutkinnon osa Hevosen ajaminen ja ratsastaminen 10-15 osp 1.8.2022 alkaen, 12.10.2022
§ 23 Paikalliset työkoneet 10-15 osp 1.8.2022 alkaen, 12.10.2022
§ 24 Rekikoiran hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 10-15 osp 1.8.2022 alkaen, 12.10.2022

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 54 Valinta logistiikka-alan opettaja/KAO Kuusamo 456969, 27.09.2022
§ 55 Valitsematta jattamispaatos 459713, 05.10.2022
§ 56 Valinta sahkoalan opettaja 459719, 05.10.2022
§ 57 Valinta ohjaaja/KAO Kuusamo 468181, 11.10.2022
Muu päätös:
§ 8 KLL tutkimuslupa Aapasuo Eemeli, 13.10.2022

Koulutuspäällikkö liiketoiminta, hius- ja musiikkiala
Hankintapäätös:
§ 1 Yrittäjyyden ammattitutkintoon valmistavan oppisopimuskoulutuksen hankinta, 16.09.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anu Kuosmanen, Vt. koulutusliikelaitoksen johtaja, anu.kuosmanen@kao.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.