Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Koulutusliikelaitoksen talouden seurantaraportti 1.1. - 30.9.2022

KAJDno-2022-167

Valmistelija

  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tulos ajanjaksolla 1.1.-30.9.2022 on 669 554 euroa ylijäämäinen. Tarkasteluajanjaksolla on kertynyt liikevaihtoa 25,2 M euroa, josta suurimmat tuloerät ovat ammatillisen koulutuksen ja lukion valtionosuudet, yhteensä 24,0 M euroa (96 % liikevaihdosta). Liikevaihdon lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä noin 938 000 euroa, mikä sisältää pääosin hanke- ja avustustuloja.

Kuluissa materiaalien ja palveluiden ostot ovat 5,0 M euroa eli 0,460 M euroa jaksotettua talousarviota pienemmät ja 0,8 % pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Liikelaitoksen henkilöstömenot ovat 15,5 M euroa ja kuluvan vuoden budjetista on käytetty 76,6 %. Henkilöstömenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 3,8 %.  Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma on 4,4 M euroa ja ylittää jaksotetun talousarvion noin 0,228 M euroa. Suurimpana menoeränä liiketoiminnan muissa kuluissa ovat toimitilavuokrat ja leasinglaitteiden vuokrakustannukset, jotka ovat nousseet laajennetun oppivelvollisuuden myötä. Liiketoiminnan muut kulut ovat kasvaneet 4,4 % viime vuoteen verrattuna. 

Koulutusliikelaitoksen investointimäärärahaa vuodelle 2022 on 900 000 euroa, josta on käytetty syyskuun loppuun 76 %.

Talouden toteumaraportti ajanjaksolta 1.1.-30.9.2022 on esitetty oheisliitteessä.

Lisätietoja antaa koulutusliikelaitoksen vt. johtaja Anu Kuosmanen, p. 044 797 0828, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi, controller Heidi Manninen, p. 044 7147 683, sähköposti heidi.manninen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anu Kuosmanen, Vt. koulutusliikelaitoksen johtaja, anu.kuosmanen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1. - 30.9.2022.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.