Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Edustajan nimeäminen AMKE ry:n yhdistyskokoukseen 3.11.2022

KAJDno-2022-1347

Valmistelija

  • Anu Kuosmanen, Vt. koulutusliikelaitoksen johtaja, anu.kuosmanen@kao.fi

Perustelut

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokous pidetään Helsingissä ja verkossa to 3.11.2022 klo 14.30. Yhdistyskokouksessa valitaan tänä vuonna AMKE ry kolmivuotiskaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa sekä vuosittain muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kokouksessa esitellään vuoden 2022 toiminnan katsaus ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023. Yhdistyskokouksessa jäsenyhteisöllä on käytettävissään yksi ääni ja kullakin jäsenyhteisöllä on oikeus valita yhdistyskokoukseen yksi (1) virallinen, valtuutettu edustaja.

Yhdistyskokouksen yhteydessä järjestetään Johdon foorum, joka on suunnattu koulutuksen järjestäjien luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdolle. Puheenvuoroissa tarkastellaan toimintaympäristön muutoksia eri näkökulmista, mm. turvallisuus, talous, kansainvälisyys. Puheenvuoron käyttävät mm. puolustusministeri Antti Kaikkonen, valtionvarainministeriön johtava erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen, Europarlamentit MEP Henna Virkkunen, Finnish Information Security Cluster (FISC) – Kyberala ry:n toiminnanjohtaja Peter Sund ja opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustaja Ralf Sund.

Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen vt. johtaja Anu Kuosmanen, puh. 044 797 0828, sähköposti etunimi.sukunimi@kao.fi.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Tornberg, raimo.tornberg@lh.kajaani.fi

Johtokunta päättää nimetä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokoukseen 3.11.2022 puhe- ja äänivaltaa käyttäväksi edustajaksi koulutusliikelaitoksen vt. johtaja Anu Kuosmasen. 

Päätös

Hyväksyi.