Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:ssä on määrätty pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Koulutusliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja laaditaan ja tarkastetaan kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä, tarkastaminen suoritetaan niin, että johtokunnan kaksi jäsentä vuorollaan tarkistaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia niin, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, allekirjoitetaan ja tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana maanantaina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ella Kiljusen ja Susanna Määtän.

Päätös

Hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §