Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus

KAJDno-2017-316

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Esitän katsauksen toimintaan kokouksessa.

Päätös

Liikelaitoksen johtaja on julkaissut verkkopuheen netissä koko liikelaitoksen henkilöstölle ke 11.10., joka on toimitettu erillisenä linkkinä myös johtokunnan jäsenille. Liikelaitoksen johtaja vastasi verkkopuheen perusteella tehtyihin kysymyksiin.

Johtokunta merkitsi tiedoksi.
 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §