Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 26.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen koulutuskonserniyhteistyön yhteistoimintasopimus

KAJDno-2017-1443

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johto aloittivat helmikuussa 2016 yhteistyökeskustelut keskinäisen yhteistyön tiivistämisestä.  Kajaanin kaupunginjohtajan päätöksellä 3.3.2016 käynnistettiin Kajaanin koulutuskonserniselvitys. Selvityksen käytännön tekijänä kaupungin puolelta oli kansliapäällikkö Risto Hämäläinen selvitysmiehenä sekä koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen ja KAMK:n rehtori/toimitusjohtaja Turo Kilpeläinen.

Selvitystä on tehty tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Selvityksen etenemistä on seurattu koulutusliikelaitoksen johtokunnassa ja KAMK Oy:n hallituksessa sekä raportoitu kaupunginvaltuuston ja –hallituksen talousarvioseminaareissa ja iltakouluissa.

Kajaanin koulutuskonsernin koulutuskonserniohjeistuksen mukaisesti koulutuskonsernijohdon puheenjohtajana on kaupunginjohtaja ja jäseninä KAMK Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja/rehtori sekä koulutusliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja liikelaitoksen johtaja. Sen tehtävänä on koulutuskonserniyhteistyön strateginen suunnittelu ja linjaaminen osana Kajaanin kaupunkikonsernia. Koulutusliikelaitoksen johtokunta ja KAMK Oy:n hallitus asettavat koulutuskonsernijohdon yhteistoimintasopimuksen hyväksymisellä.
 
Koulutuskonsernijohto on pitänyt ensimmäisen valmistelevan kokouksensa 25.9.2017. Kokouksessa todettiin, että yhteistoimintasopimus on ensisijaisesti mahdollistava asiakirja. Yhteistoimintasopimus on käsitelty selvitysryhmän ja luottamusmiesten kokouksessa 21.9.2017

Liitteenä yhteistoimintasopimus, luonnos ver 220917.

Koulutuskonsernijohto päätti myös, että Koulutusliikelaitoksen johtokunnan kokousten johtajan katsauksessa ja KAMK Oy:n hallituksen kokouksissa toimitusjohtajan katsauksessa otetaan jatkossa esille koulutuskonserniyhteistyön edistyminen.

Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puhelin 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta käsittelee yhteistoimintasopimusluonnoksen ja ohjeistaa tarvittaessa liikelaitoksen johtajaa lopullisen sopimuksen valmistelussa. Johtokunta valtuuttaa liikelaitoksen johtajan allekirjoittamaan lopullisen sopimuksen.

Päätös

Hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §