Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

KAO rehtori
Hankintapäätös:
§ 1 Korikorjaaja ja ajoneuvoalan ammatti- ja erikoisammattitutkinto asiantuntijapalvelut (KAO), 11.01.2021
Muu päätös:
§ 1 Logiikalla ohjatun automaatin rakentaminen, 15 osp, 20.01.2021

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Pintakäsittelyalan lehtorin valintapäätös, 14.01.2021
§ 2 Talotekniikan- ja kiinteistöpalvelualan lehtorin valintapäätös, 15.01.2021
§ 3 Sähkö-, automaatio- ja turvallisuustekniikan opettajan valinta, 19.01.2021
§ 4 Sosiaali- ja terveysalan lehtorin valintapäätös, 22.01.2021
§ 83 Luonto- ja ympäristöalan lehtorin valintapäätös, 07.12.2020
§ 84 Äidinkielen lehtorin valintapäätös, 10.12.2020
§ 86 Opettajavalinta VALMA-koulutukseen, 11.12.2020
§ 87 Yhteisten aineiden lehtorin valintapäätös, 14.12.2020
§ 88 Määräaikaisen suunnittelijan valintapäätös, 17.12.2020
§ 89 Lukion opinto-ohjaajan viransijaisen valintapäätös, 18.12.2020
Vuokrauspäätös:
§ 1 Koulutusliikelaitoksen opiskelija-asuntolan väistötilojen vuokraaminen, 20.01.2021

Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Lääkealan perustutkinnon, apteekkialan osaamisalan, lääketeknikko, tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen hankinta, 04.01.2021
§ 2 Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen ja näyttöjen hankinta, oppisopimus, 20.01.2021

KAO rakennusala, talotekniikka, pintakäsittely- ja autoala
§ 1 Kuorma-auton hankinta (KAO), 03.02.2021
§ 2 Henkilöauton hankinta ajo-opetukseen (KAO), 10.02.2021

Koulutuspäällikkö sähkö- turvallisuus-, metalli- ja media-ala
§ 1 Prosessiakatemia-hanke markkinointi (KAO), 09.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi