Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Prosessiteollisuuden ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon järjestämisluvan hakeminen

KAJDno-2021-193

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Rehtori, raimo.sivonen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungilla on voimassa olevassa ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa oikeus järjestää prosessialan perustutkintokoulutusta. Kainuussa prosessialan osaamistarve on noussut voimakkaasti etenkin kaivoshankkeiden myötä ja tällä hetkellä kolme toimivaa kaivosta työllistävät yli 2200 työntekijää (noin 7 % Kainuun työvoimasta ja noin 15% koko Suomen kaivosalan työpaikoista) ja heistä huomattava osa on erilaisissa prosessialan tehtävissä. Lisäksi Kainuussa on jo olemassa biotuotejalostusta (St1 bioetanolitehdas) sekä valmisteilla on entisen Otanmäen kaivoksen uudelleenkäynnistäminen ja suunnitteilla on myös sellutehdas, syksyllä 2020 ympäristöluvan saanut KaiCell Fibers Oy.

Tällä hetkellä prosessialan erikoisosaamiseen liittyvää koulutusta on toteutettu ryhmämuotoisina oppisopimusryhminä Terrafame Oyn kanssa ja tällä on mm. turvattu käynnistyvän akkukemikaalitehtaan käynnistysvaiheen työvoimatarvetta ja niissä oleville ammattitutkintoryhmille osaaminen on hankittu ulkopuoliselta koulutuksenjärjestäjältä. Jatkossa kun toiminta on vakiintunut, koulutusten painopiste siirtyy jatkuvan oppimisen sekä yrityksen kehittämistarpeiden mukaan enemmän yksilökohtaisiin erityiskoulutuksiin, missä yritysten näkökulmasta tiivis ja nopealiikkeinen toiminta osaamisen kehittämisessä on tärkeää. Lisäksi luontainen henkilöstön vaihtuvuus lisää joustavien toimintatapojen tarvetta. 

Kainuun ammattiopisto hallinnoi tällä hetkellä marraskuussa 2020 käynnistynyttä prosessiakatemiahanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa Kainuun prosessialan osaamista yhden luukun periaatteella toimivaksi kokonaisuudeksi ja samalla tehdä suunnitelmia asiakaslähtöisten koulutustuotteiden sekä oppimisympäristöjen kehittämiseksi niin Kainuun ammattiopistossa, Kajaanin ammattikorkeakoulussa sekä Oulun Yliopistossa yhteistyössä yritysten kanssa.

Tätä taustaa vasten on perusteltua, että Kajaanin kaupungin ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan haetaan lisättäväksi Prosessiteollisuuden ammattitutkinnon (tutkintokoodi 354646) sekä Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinnon (tutkintokoodi 457641) järjestämisoikeudet. Tällä turvataan prosessiteollisuuteen osaamistarpeet mahdollisimman monipuolisesti. Kajaanin kaupunki on hallintosäännössään delegoinut koulutuksen järjestämistehtävään liittyvät muutokset Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnalle (Kajaanin kaupunginvaltuusto 29.5.2017).

Lisätietoja asiasta antaa rehtori Raimo Sivonen, puh. 044 308 9175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta päättää, että Kajaanin kaupunki hakee ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan muuttamista niin, että Kajaanin kaupungilla on oikeus myöntää tutkintoja Prosessiteollisuuden ammattitutkinnossa (tutkintokoodi 354646) ja Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinnossa (tutkintokoodi 457641).

Päätös

Hyväksyi