Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tilinpäätös 2020

KAJDno-2021-153

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on laatia toimintakertomus ja tehdä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä, sekä allekirjoittaa ja esittää tilinpäätös kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä.

Vuoden 2020 maaliskuussa täydellä voimalla Suomeen rantautunut koronapandemia iski myös koulutusliikelaitoksen toimintaan ja muutti hetkessä työntekemisen sekä opetustoiminnan muodot uusiksi. Pandemialla ei kuitenkaan ollut liikelaitoksen rahoitukseen merkittävää vaikutusta, koska liikelaitoksen suurin tuloerä ovat valtionosuudet, jotka perustuvat edellisten vuosien suorituksiin. Koulutusliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2020 oli yhteensä 34,2 milj. €, josta valtionosuuksia yhteensä 32,1 milj. €. KAO on pärjännyt uudessa ammatillisen koulutuksen suorituksiin perustuvassa ja kelluvassa rahoitusmallissa erinomaisesti. Ammatillisen koulutuksen rahoitushakuja tehtiin vuoden aikana useampi ja KAO:n valtionosuusrahoitus nousi lopulta ennätykselliseen 28,7 milj. euroon (kasvua edelliseen vuoteen 12 %). KAO:n opiskelijavuosien (ov) kertymään koronalla ei ollut vaikutusta. Vuoden 2020 KAO:n opiskelijavuosimäärä pysyi edellisen vuoden tasolla (2020:2812, 2019:2810), mutta ei aivan yltänyt rahoituspäätöksen perusteena olleeseen tavoitteelliseen opiskelijavuosimäärään (2824). Tällä voi olla negatiivinen vaikutus tulevien vuosien rahoituspäätöksiin.

Lukion rahoituspäätös oli myös ennakoitua parempi, yhteensä 3,4 milj. € ja opiskelijoita yhteensä noin 580. Liiketoiminnan muut tuotot, tuet ja avustukset kerryttivät liikelaitokselle tuloja 1,5 milj. €. Liikelaitoksen tulot yhteensä olivat 35,7 milj. €. Edelliseen vuoteen verrattuna kaikki tulot ovat kasvaneet 2,2 milj. € (6 %). Vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätökset eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia, koska koulutusliikelaitoksen vuoden 2019 tilinpäätös sisälsi useita merkittäviä satunnaisia tulo- ja menoeriä.

Liikelaitoksen suurin kuluerä ovat henkilöstömenot, joiden toteuma oli 18,4 milj. €. Toiseksi suurin kuluerä olivat materiaalit ja palvelut 7,3 milj. €, josta aineiden ja tarvikkeiden osuus oli 2,3 milj. € ja palveluiden ostojen 5,0 milj. €. Liikelaitoksen poistot olivat 900 t. €. Liiketoiminnan muut kulut olivat 5,9 milj. €, kasvua edelliseen vuoteen 3 %. Muiden kulujen suurin erä ovat vuokrakulut 5,7 milj. €, joka jakautuu toimitilojen 5,1milj. € ja leasinglaitteiden 559 t. € vuokrakustannuksiin.

Investointien toteuma vuonna 2020 oli Vuorikadun kampuksen investoinnista johtuen edelleen korkea, noin 3 milj. €. Vuorikadun kampuksen investointi saatiin vuoden loppuun mennessä valmiiksi ja investoinnin kokonaiskustannus pysyi alkuperäisessä suunnitelmassa 4,5 milj. eurossa (jakautui vuosille 2019-2020).

Kaupunginvaltuusto on asettanut koulutusliikelaitokselle vuodelle 2020 sitovana tavoitteena tuottovaatimuksen peruspääoman korosta sekä positiivisen tuloksen. Kumpikin tavoite saavutettiin. Liikelaitoksen peruspääoma on 750 000 €, josta koulutusliikelaitos maksoi peruspääoman korkoa 1500,00 €.

Koulutusliikelaitoksen vuoden 2020 liikeylijäämä, eli varsinaisen toiminnan tulos on 3 290 157 €. Rahoituserien ja varausten jälkeen liikelaitoksen tilikauden ylijäämä on yhteensä 3 788 187 €. Hyvällä tuloksella koulutusliikelaitos pystyy varautumaan tuleviin vuosiin ja mahdollisiin muutoksiin lukion tai ammatillisen koulutuksen rahoituspohjassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä esittää sen Kajaanin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Johtokunta päättää, että tilikauden ylijäämä 3 788 187,08 euroa jätetään tilinpäätöksessä liikelaitoksen ylijäämätilille.

Päätös

Hyväksyi. 
Johtokunta allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen sähköpostikuittauksin ja ne liitetään osaksi tilinpäätöstä.