Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

KAO rehtori
Hankintapäätös:
§ 2 (KAO) 5-akselinen koneistuskeskus Mazak CV5-500, 17.03.2022
Muu päätös:
§ 3 Pientalon ilmanvaihtoasennus 15 osp, 14.03.2022
§ 4 Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) toteuttamissuunnitelma, 07.04.2022

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Valinta määräaikainen sosiaali- ja terveysalan opettaja_409839, 21.02.2022
§ 4 Valinta määräaikainen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden tuntiopettaja, 03.03.2022
§ 5 Valinta prosessialan lehtori 410582, 10.03.2022
§ 6 Valinta autoalan opettaja_421628, 29.03.2022
§ 7 Valinta logistiikka-alan opettaja_418855, 29.03.2022
§ 8 Valinta talousalan lehtori_416150, 30.03.2022
§ 9 Valinta klinikkaeläinhoidon alan opettajan sijaisuus_423838, 05.04.2022
§ 10 Valinta maatalousalan opettajan vakituinen virka_423869, 05.04.2022
§ 11 Valinta metsäalan opettajan vakituinen virka_423819, 07.04.2022
Muu päätös:
§ 4 Edustajan nimeäminen Kainuun työvoima- ja yrityspalvelu -neuvottelukuntaan toimikaudelle 2022-2024, 03.03.2022
§ 5 Koulutusliikelaitoksen liikuntasalien vuokrasopimusten allekirjoitusvaltuutus, 06.04.2022

Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö
Hankepäätös:
§ 1 Ohjausta ja tukea korona-aikana ja sen jälkeen -hanke, 23.03.2022
§ 2 Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset -hanke, 23.03.2022
Hankintapäätös:
§ 2 Puutarha-alan erikoisammattitutkinnon, golfkenttämestarin näyttöjen hankinta, 23.03.2022
§ 3 Rakennustuotealan ammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen hankinta, 05.04.2022

Koulutuspäällikkö sos., terv., kasv.- ja liikunta-ala
§ 1 KAO Soveltuvuuden arviointi 1. optio, 14.02.2022
§ 2 (KAO) Valma-tilojen kalustaminen, 05.04.2022

Koulutuspäällikkö luonnonvara-ala
§ 1 Aurinkovoimalan paneelien hankinta 2022, 17.02.2022
§ 2 KAO Navetan peruskorjauksen toiminnallinen suunnittelu 2022, 17.02.2022
§ 3 (KAO) aurinkovoimalan invertterit ja maatelineet, 02.03.2022
§ 4 (KAO) S-piikkiäes, 08.04.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi