Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Toisen asteen koulutuksen kevään 2022 yhteishaku koulutusliikelaitoksen osalta

KAJDno-2022-424

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Perustelut

Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 22.3.2022. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen toisen asteen oppilaitoksiin (Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin lukio) on ensisijaisia hakijoita yhteensä 753 ja yhteishaun aloituspaikkoja oli yhteensä 856. Kaikki Kainuun oppivelvolliset hakivat opiskelupaikkaa yhteishaussa. Kainuun perusopetuksen päättävien keskuudessa ammatillinen koulutus oli hieman lukiokoulutusta suositumpaa.

Kainuussa peruskoulun päättäviä oppilaita oli yhteishaun hakuaikana 755 Yhteishaussa peruskoulun päättäneiden lisäksi voivat hakea ne, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa tai yo- tutkintoa. Uusi oppivelvollisuuslaki kosketta tänä keväänä perusopetuksessa päättävää ikäluokkaa. Kainuun ammattiopistoon voivat kaiken ikäiset ja ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneet hakijat ns. jatkuvan haun kautta koko lukuvuoden ajan.

Kajaanin lukioon oli ensisijaisia hakijoita hieman enemmän kuin aloituspaikkoja. Muihin Kainuun lukioihin oli ensisijaisia hakijoita vähemmän kuin aloituspaikkoja (liite 1). 
 
Kainuun ammattiopiston Kajaanin ja Vuokatin toimipaikoissa ammatilliseen koulutukseen ensisijaisia hakijoita on aloituspaikkaa kohden 0,83 hakijaa (liite 1). Suosituimpia koulutuksia suhteessa aloituspaikkoihin olivat sähkö- ja automaatioalan, rakennusalan sekä ajoneuvoalan perustutkinnot. Tekniikan alat menestyivät haussa pääsääntöisesti hyvin, mutta prosessiteollisuuden sekä ja kone- ja tuotantotekniikan perustutkintojen hakijamäärä oli pettymys. Hakijamäärä suhteessa aloituspaikkoihin ei ole enää kovin luotettava mittari, koska yhteishaun valintakäytäntö uudistui vuodelle 2022. Suosituiksi tiedettyihin koulutuksiin oli perusteltua lisätä aloituspaikkoja, jotta varmistetaan yhteishakukoneen valinnat ensisijaisille hakijoille. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa jo enemmän kuin puolet opiskelijoista tulee jatkuvan haun kautta, joten yhteishaun merkitys pienenee.

Peruskoululaisista noin 10 % eli 130 opiskelijaa haki toisen asteen oppilaitoksiin Kainuun ulkopuolelle ja määrä säilyi entisellä tasolla. Kainuuseen haki maakunnan ulkopuolelta 80 ensisijaista hakijaa. Lukiokoulutuksessa maakunnan ulkopuoliset erityislukiot olivat yksi kainuulaisten nuorten hakukohde. Ammatillisen koulutukseen maakunnan ulkopuolelle hakevien osalta osan selittää mm. metsäalan perustutkinto (metsäkoneenkuljettaja), koska Kainuun ammattiopistolla ei ole siihen järjestämislupaa. Metsäalan perustutkintoon hakeutui maakunnan ulkopuolelle 26 opiskelijaa kohteena SAKKY, OSAO ja Riveria. KAO on yhteistyökumppani metsäkoneenkuljettajakoulutuksen järjestämisessä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa ja koulutusta järjestetään Kajaanissa SAKKYn alla ja siihen haki 15 opiskelijaa. Lisäksi Luoviin oli 13 hakijaa, joista 10 Kajaanin yksikköön, mutta tilastoissa tämä näkyy Kainuun ulkopuolisena oppilaitoksena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi toisen asteen koulutuksen kevään 2022 yhteishaun tilanteen.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.