Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Koulutusliikelaitoksen vt. johtajan katsaus

KAJDno-2022-209

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja esittää katsauksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi koulutusliikelaitoksen vt. johtajan katsauksen.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Kokouskäsittely

Toisen asteen koulutuksen selvityksen eteneminen

Kajaanin kaupunginjohtajan asettama työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja pienempi rehtoreiden ja vt. liikelaitoksen johtajan muodostama työryhmä kahdesti. Asian etenemisestä on tiedotettu henkilöstöjärjestöjen edustajia kahdesti. Seuraavaan selvitysryhmän kokoukseen tulee paikalle KPMGn edustaja kertomaan heille annetun toimeksiannon etenemisestä. Selvitysryhmän tulee esittää selvitystyön tulokset kesäkuussa 2022.

Kuusamon Kampus ja kaupunkien yhteistyösopimuksen päivittäminen

Kuusamon kaupungin kanssa on käyty alustavaa ideointia Kuusamon toisen asteen koulutuksen mahdollisen yhteistyön kehittämisestä. Ajatuksena olisi, että Kainuun ammattiopiston Kuusamon tulosyksikkö sekä Kuusamon lukio tiivistäisivät yhteistyötään niin tila- kuin toiminnallisten ratkaisujen osalta. Tällä rakennettaisiin pitkällä aikajänteellä Kuusamon toisen asteen kampus.

Kuusamon kaupunki sekä Kajaanin kaupunki ovat tehneet vuonna 2008 yhteistyösopimuksen toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan siirrosta Kuusamon kaupungilta Kajaanin kaupungille (ns. PARAS-hanke). Sopimusta on päivitetty viimeksi vuonna 2012. Sopimusta on lähdetty päivittämään vastaamaan tämän päivän tarpeisiin.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen meneminen mukaan Pohjois-Pohjanmaan alueelliseen In-house -yhtiöön

Pohjois-Pohjanmaan kunnat sekä tulevan Hyvinvointialueen valmistelijat ovat käyneet neuvotteluja alueellisten In-house -yhtiöiden perustamista toteuttamaan kuntien sekä hyvinvointialueen ruoka- ja puhtauspalvelujen toteuttamista. Alueellisilla yhtiöillä pystyttäisiin hoitamaan ko. toimijoiden tarvitsema palvelu kustannustehokkaasti. Kuusamon kaupunki on pyytänyt Kajaanin kaupunkia (Kajaanin koulutusliikelaitosta) mukaan mahdolliseen In-house -yhtiöön, koska sillä turvattaisiin myös KAOn Kuusamon yksikön tarvitsemat puhtaus- ja ravitsemispalvelut. Asiaan liittyvä päätöksenteko tulee kuntien hoitaa käytännössä toukokuun 2022 aikana, jolloin In-house -yhtiö pystyisi aloittamaan 1.1.2023. Mikäli In house -yhtiö perustetaan, etenkin ruokahuollon palvelujen turvaamiseksi Koulutusliikelaitoksen on oltava In house -yhtiön osakas.