Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Koulutusliikelaitoksen ostolaskujen ja tositteiden hyväksyjät vuonna 2022

KAJDno-2018-1295

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen ostolaskujen ja tositteiden hyväksyjäoikeudet vuodelle 2022 on käsitelty Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 7 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnassa 16.12.2021 (§45).  

Liikelaitoksen organisaatiossa ja johdossa tapahtuneiden muutosten vuoksi liikelaitoksen ostolaskujen ja tositteiden hyväksyjälista päivitetään oheisen liitteen mukaiseksi.

Lisätietoja antavat koulutusliikelaitoksen vt.johtaja Raimo Sivonen, p. 044 308 9175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi ja controller Piia Rissanen, p. 044 362 5897, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta nimeää oheisen liitteen mukaiset henkilöt hyväksymään koulutusliikelaitoksen ostolaskut ja tositteet vuonna 2022.

Päätös

Hyväksyi