Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat, antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää johtokunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 13.4.2022 sähköisenä kokouslinkkinä ja sähköpostilla. Kokouksen esityslista on julkaistu kaupungin verkkosivuilla 13.4.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi