Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ammatillisen koulutuksen monijäsenisen toimielimen varajäsenen nimeäminen

KAJDno-2021-1032

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Perustelut

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (2017) 93 § määritellään ammatillisessa koulutuksessa annettavista kurinpitotoimista. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Monijäseninen toimielin tekee myös tarvittaessa päätökset opiskeluoikeuden palauttamisesta. 

Monijäsenisessä toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksenjärjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimielin on nimetty 21.9.2021. 

Toimielimen puheenjohtajana toimii rehtori Anu Kuosmanen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä on toiminut koulutuspäällikkö Urpo Kovalainen. Urpo Kovalainen on toiminut koulutuksenjärjestäjän edustajan varajäsenenä. Urpo Kovalainen ei ole enää Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen palveluksessa ja on pyytänyt eroa toimielimen jäsenyydestä 11.4.2022. Hänen tilalleen nimetään uusi jäsen koulutusliikelaitoksen henkilöstöstä.

Lisätietoja asiasta antaa rehtori Raimo Sivonen, puh. 044 3089175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Myönnetään ero Urpo Kovalaiselle monijäsenisen toimielimen jäsenyydestä ja nimetään rehtori Anu Kuosmasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi koulutuspäällikkö Kauko Polvinen.

Päätös

Hyväksyi