Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus

KAJDno-2024-269

Valmistelija

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen johtaja esittää katsauksen kokouksessa.

Kokouksen iltakouluasiana on koulutusliikelaitoksen kehittämis- ja kansainvälisyyspalveluiden esittely ja ajankohtaisia asiota.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Kokouskäsittely

  • Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku päättyi 19.3.2024. Koulutusliikelaitoksen oppilaitoksissa oli haussa 824 paikkaa. Ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 762, mikä on 10 hakijaa enemmän kuin vuonna 2023.
  • Kainuun ammattiopiston Kuusamon tulosyksikössä suunnitellaan yhdessä Kuusamon kaupungin kanssa uutta kampusta sekä tarve- ja työelämälähtöisiä tilaratkaisuja.
  • Kainuun ammattiopistossa otetaan käyttöön todistusten sähköinen allekirjoitus 1.4.2024 alkaen.
  • Kajaanin lukiossa toteutetaan yhteistyössä muun muassa Mieli ry:n ja hyvinvointialueen kanssa Hyvän mielen viikko 8.4.-12.4.2024 tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia.