Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 2.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

KAO rehtori
Hankintapäätös:
§ 5 Suorahankintapäätös KAO Kuusamon toimipaikan ajo-opetuksen hankinta 2023 - 2025, 27.09.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 25 Valinta opintosihteeri 549463, 21.09.2023
§ 26 Valinta liiketoiminnan opettaja / KAO Kuusamo 553860, 09.10.2023
§ 27 Valinta ajoneuvoalan opettaja / KAO Vantaa 548170, 11.10.2023
Muu päätös:
§ 2 Paikallinen tutkinnon osa: Työelämäosaaminen, valinnainen, 26.09.2023
§ 3 Paikallinen tutkinnon osa: Ilmasto- ja kestävyysosaaminen, valinnainen 3-6 osp, 26.09.2023
§ 4 Paikallinen tutkinnon osa: Liikkumalla aktiivinen elämäntapa, valinnainen 1-6 osp, 26.09.2023
§ 5 Paikallinen tutkinnon osa: Tapahtumaturvallisuus 5-15 osp, 26.09.2023

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Hankepäätös:
§ 9 Teollisen pintakäsittelyn uudet virtuaaliset oppimisympäristöt -hanke, 12.10.2023
§ 10 Tuulivoima- ja aurinkoenergiaosaamista Kainuuseen -hanke, 12.10.2023
§ 11 Verkostosta laatua seutulukioihin -hanke, 12.10.2023
§ 12 Osaajaksi ravintola-alalle -hanke, 12.10.2023
Muu päätös:
§ 12 KLL tutkimuslupa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus sr, 12.10.2023

Koulutuspäällikkö logistiikka ja maanrakennusala
Hankintapäätös:
§ 3 Suorahankinta Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos - koukkuvaihtolavakuorma-auton hankinta, 21.09.2023

Koulutuspäällikkö rakennusala, talotekniikka, pintakäsittely- ja autoala
§ 3 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos - pintakäsittelysimulaattorin hankinta, 10.10.2023

Koulutuspäällikkö sos., terv., kasv.- ja liikunta-ala
§ 4 Lääkealan perustutkintoon valmistavan koulutuksen ja näyttöjen hankinta, 10.10.2023

Koulutuspäällikkö sähkö- turvallisuus-, metalli- ja media-ala
§ 6 Viestintäsuunnitelma: Tuulivoima- ja aurinkoenergiaosaamista Kainuuseen, 10.10.2023

Koulutuspäällikkö luonnonvara-ala
§ 1 Maatalouden työlaitteet syksy 2023, 06.10.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi