Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 2.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 LISÄPYKÄLÄ: Jäsenen nimeäminen Vuokatin säätiön hallitukseen (lisäpykälä)

KAJDno-2022-1094

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki/Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos on ollut mukana Vuokatin Säätiö sr:n toiminnassa. Vuokatin säätiön tarkoituksena on Vuokatin Urheiluopiston ylläpitäminen ja kehittäminen sekä liikunnan ja erityisesti eri hiihtourheilulajien monipuolinen kehittäminen. Vuokatin säätiötä johtaa hallitus, missä on kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenistä kolme nimeää Suomen Hiihtoliitto Ry:n johtokunta, kaksi nimeää Kainuun Liikunta ry sekä yhden Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen nimeämänä hallituksen jäsenenä on toiminut vuoden 2023 alusta alkaen vt. johtajana Anu Kuosmanen. Liikelaitoksen johtaja on vaihtunut 1.3.2023 ja Anu Kuosmanen on siirtynyt Kainuun ammattiopiston rehtoriksi.

Jäsenen nimeämisestä on keskusteltu Vuokatin säätiön hallituksen puheenjohtaja Markku Haapasalmen kanssa. Hän on myös Hiihtoliiton johtokunnan puheenjohtaja. Keskusteluissa on käyty läpi Kajaanin kaupungin hallintosääntöä, ja tämän perusteella nimetään johtokunnan puolesta puhevaltaa käyttäväksi jäseneksi Vuokatin Säätiön hallitukseen koulutusliikelaitoksen johtaja. Kajaanin kaupungin valtuuston hyväksymässä, kuntalakiin perustuvassa Kajaanin kaupungin hallintosäännössä koulutusliikelaitoksen johtokunnan tehtäväksi on määrätty puhevallan käyttäminen liikelaitoksen toimialueella. Johtokunta on delegoinut puhevallan käytön toimintasäännössä koulutusliikelaitoksen johtajalle (voimassa oleva toimintasääntö 22.2.2023 § 4). Hallintosäännön mukaan johtokunnalta delegoitua puhevaltaa ei voi siirtää edelleen.  

Vuokatin säätiön hallinto-ohjeen mukaisesti kukin Vuokatin säätiön taustayhteisö ilmoittaa nimeämänsä hallituksen jäsenet vuosittain 15.11. mennessä. Valittujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaa 1. tammikuuta. Hallituksen jäsenten toimikausi on säätiön sääntöjen mukaisesti kalenterivuosi kerrallaan, minimissään kaksi kalenterivuotta.

Lisätietoja asiasta antaa hallintosihteeri Sirpa Rantonen, p. 044 797 0844, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Tornberg, raimo.tornberg@lh.kajaani.fi

Puheenjohtaja esittää, että Vuokatin Säätiö sr:n hallituksen jäseneksi 1.1.2024 alkaen nimetään liikelaitoksen johtaja Anni Miettunen. 

Päätös

Hyväksyi