Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 2.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Koulutusliikelaitoksen talouden seurantaraportti 1.1. - 30.9.2023

KAJDno-2023-294

Valmistelija

  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi
  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tulos ajanjaksolla 1.1.-30.9.2023 on 501 992 euroa ylijäämäinen. Tarkasteluajanjaksolla on kertynyt liikevaihtoa 1,1 M euroa, mikä sisältää erilaisia myyntituottoja. Liiketoiminnan muita tuottoja on kertynyt 26,1 M€, joka sisältää tuissa ja avustuksissa ammatillisen koulutuksen ja lukion valtionosuuksia yhteensä 25,3 M euroa. Muut liiketoiminnan tuotot ovat pääosin hanke- ja avustustuloja.
Kuluissa materiaalien ja palveluiden ostot ovat 5,7 M euroa eli 0,515 M euroa jaksotettua talousarviota suuremmat ja 13,4 % suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Liikelaitoksen henkilöstömenot ovat 16,2 M euroa ja kuluvan vuoden budjetista on käytetty 75,5 %. Henkilöstömenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 4 %.  Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma on 4,4 M euroa, josta suurimpana menoeränä ovat toimitilavuokrat ja leasinglaitteiden vuokrakustannukset. Kokonaisuudessaan liiketoiminnan muissa kuluissa kasvu on 0,2 % viime vuoteen verrattuna.

Koulutusliikelaitoksen investointimäärärahaa vuodelle 2023 on 665 100 euroa, josta on käytetty 66,5 %.

Talouden toteumaraportti 1.1.-30.9.2023 on esitetty oheisliitteessä.

Lisätietoja asiasta antavat liikelaitoksen johtaja Anni Miettunen, puhelin 040 670 9640, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kao.fi, controller Heidi Manninen, puhelin 044 7147 683, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.