Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 2.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus

KAJDno-2023-257

Valmistelija

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen johtaja esittää katsauksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi koulutusliikelaitoksen johtajan katsauksen.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Kokouskäsittely

Koulutusliikelaitoksessa
• valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriölle hakua vuoden 2024 varsinaista suoritepäätöstä varten. 
• haetaan oppimisen tuen kehittämiseen valtionavustusta Opetushallituksesta.
• on osallistuttu opetus- ja kulttuuriministeriön toisen asteen koulutuksen verkkoaivoriiheen hallitusohjelman toimeenpanoa varten. Toimeenpanossa on keskeistä ohjauksen ja tuen merkitys ja riittävyys, opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen ohjauksessa ja tuessa, toisen asteen koulutuksen saavutettavuuden ja koulutuksellisen tasa-arvon varmistaminen sekä henkilöstön yhteiskäyttömahdollisuudet.
• ammatillisessa koulutuksessa on 1.11.2023 yhteensä 3435 opiskelijaa.
• on osallistuttu OPH:n valtakunnallisille lukiopäiville.
• käsitellään valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tuloksia niin, että hyvinvointia edistetään yhteisesti opiskelijoiden kanssa.