Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 2.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Johtokunnan kokoukset kevätkaudella 2024

KAJDno-2023-1264

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 126 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.

Johtokunta voi kokoontua muinakin aikoina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anni Miettunen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anni.miettunen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunnan kevään 2024 kokoukset pidetään: 
- ke 28.2.2024 klo 13.00 
- to 25.4.2024 klo 13.00
- to 13.6.2024 klo 13.00.

Kokouspaikat ja käsiteltävät asiat ilmoitetaan myöhemmin kokouskutsuissa.

Lisätietoja antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anni Miettunen, puh. 040 670 9640, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi

Päätös

Hyväksyi