Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kainuun ammattiopiston rehtori
Hankintapäätös:
§ 1 Toimistokalusteiden hankinta,​ 23.03.2018

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Kajaanin lukion vakituisen fysiikan ja matematiikan tuntiopettajan valinta,​ 16.03.2018
§ 8 Sosiaali-​ ja terveysalan opettajan valinta vakinaiseen tehtävään,​ 18.04.2018

Koulutusjohtaja/KAO:n Kuusamon toimipiste
Hankintapäätös:
§ 1 Talokeskuspuhaltimen hankinta,​ 28.03.2018
§ 2 Kiinteistöautomaation oppimisympäristön laitteiden hankinta,​ 28.03.2018
§ 3 +C-​keskuksen hankinta,​ 28.03.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Päätetään,​ ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §