Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 17.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Toisen asteen koulutuksen kevään 2018 yhteishaku koulutusliikelaitoksen osalta

KAJDno-2018-591

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Perustelut

Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 13.3.2018. Haettavana oli yhteensä 79 800 aloituspaikkaa. Yhteishaussa oli 71 900 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä 56 200. Hakijoista 52 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 48 prosenttia lukioon.

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen toisen asteen oppilaitoksiin on ensisijaisia hakijoita yhteensä 703 ja yhteishaun aloituspaikkoja on yhteensä 767. Lisäksi Kainuun ammattiopistossa on tarjolla vielä tämän kevään aikana 50 ammatillisen koulutuksen valmentavan koulutuksen aloituspaikkaa.

Kainuussa peruskoulun päättäviä oppilaita oli yhteishaun hakuaikana 711 ja Kuusamossa 168. Yhteishaussa peruskoulun päättäneiden lisäksi voivat hakea ne, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö teki v. 2014 toisen asteen ammatillisen koulutuksen valintaperusteisiin muutoksia ja nykyisin yhteishaun aloituspaikkoja jää entistä enemmän peruskoulun päättäville, sillä yhteishaun kautta eivät voi enää hakea aiemmin ammatillisen tutkinnon tai amk-tutkinnon suorittaneet. Kainuun ammattiopistoon voivat kaikki kiinnostuneet hakea ns. jatkuvan haun kautta koko lukuvuoden ajan.

Kajaanin ja Sotkamon lukioiden aloituspaikat ovat suhteessa ensisijaisiin hakijoihin jokseenkin tasapainossa. Muihin Kainuun lukioihin oli ensisijaisia hakijoita vähemmän kuin aloituspaikkoja (liite 1). Kainuun perusopetuksen päättävien keskuudessa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen suosio oli yhtä suuri koko Kainuun tasolla.

Kajaanissa ammatilliseen koulutukseen ensisijaisia hakijoita on aloituspaikkaa kohden 0,95 hakijaa (liite 2). Tekniikan ja liikenteen alojen koulutukset vetivät hyvin hakijoita. Suosituimpia koulutuksia suhteessa aloituspaikkoihin olivat Kajaanin sähkö- ja automaatioalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan ja rakennusalan perustutkinnot. 

Peruskoululaisista noin 10 % haki toisen asteen oppilaitoksiin Kainuun ulkopuolelle ja erityisesti tämä piirre näkyi ammatilliseen koulutukseen hakeneissa. Hakutoiveet suuntautuvat osittain myös sellaisille linjoille, joita Kainuussakin olisi tarjolla.

Kainuun 16 vuotiaiden ikäluokka on vakiintunut noin 750 - 800 opiskelijan tasolle kymmenen seuraavan vuoden ajaksi, joskin se edelleen jatkaa voimakasta keskittymistä Kajaanin alueelle. Seuraavan vuosikymmenen lopulla perusopetuksessa päättävä ikäluokka näyttää laskevan nykyisestä 20 %, mikäli maakunnan väestörakenteessa ei tapahdu tänä aikana merkittävää nuorentumista.

Nuoret saavat tiedot opiskelupaikoistaan 14.6.2018 alkaen. Opiskelupaikan vastaanottamisesta tulee ilmoittaa oppilaitoksiin viimeistään 28.6.2018.

Liite 1 (lukio, paikkakuntakohtainen yhteenveto)
Liite 2 (KAO paikkakuntakohtainen yhteenveto)

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puhelin 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi toisen asteen koulutuksen kevään 2018 yhteishaun tilanteen.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §