Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kainuun ammattiopiston rehtori
Hankintapäätös:
§ 2 3 D Ohjauksen suuntauslaitteen ja saksinostimen hankinta,​ 06.08.2018

Koulutusliikelaitoksen johtaja
§ 1 Kampusalueen tietoliikenneratkaisut,​ 25.04.2018
§ 3 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen palomuuriratkaisun lisenssiuusinnat,​ 10.06.2018
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Englannin kielen opettajan virkaan valintapäätös,​ 18.05.2018
§ 10 Toistaiseksi voimassa oleva matemaattisten aineiden lehtorin valinta,​ 29.05.2018
§ 11 Hannu Mikkosen valinta toistaiseksi voimassa olevaan logistiikka-​alan opettajan tehtävään,​ 29.05.2018
§ 12 YAMK Jori Kortetjärven valinta Tieto ja tietoliikennetekniikan lehtorin virkaan,​ 30.05.2018
§ 13 Kajaanin lukion apulaisrehtorin tehtävään nimeäminen lukuvuodelle 2018-​2019,​ 31.05.2018
§ 14 Rakennusinsinööri (YAMK) Aaro Karvosen valinta rakennusalan opettajan tehtävään,​ 10.06.2018
§ 15 Rakennusmestari (AMK) Matti Hyvösen valinta talotekniikan opettajan tehtävään,​ 27.06.2018
§ 16 Insinööri (AMK) Jarkko Jurveliinin valinta Sähkö-​ ja automaatiotekniikan lehtorin virkaan,​ 27.06.2018

c_​h9_​kehittämispäällikkö (koulutusliikelaitos)
Hankintapäätös:
§ 1 Käsi-​ ja taideteollisuusalan perustutkinnon,​ artesaani (suuntautumisala keramiikka),​ tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen hankinta,​ 15.06.2018
§ 2 Välinehuoltoalan perustutkinto,​ välinehuoltaja,​ tietopuolinen opetuksen ja näyttöjen hankinta / oppisopimuskoulutus,​ 20.06.2018

Koulutuspäällikkö logistiikka-​,​ auto-​ ja rakennusala
§ 1 Autokorjaamoalan rengashuoltolaitteiden hankinta,​ 15.06.2018
§ 2 Toimistokalusteiden hankinta,​ 31.07.2018
§ 3 Pintakäsittelytekniikanalan työkalujen hankinta,​ 31.07.2018
§ 4 Nostolaitteiden huollot,​ 31.07.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Päätetään,​ ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.