Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Koulutusliikelaitoksen toisen asteen koulutuksen aloituspaikat kevään 2019 yhteisvalinnassa

KAJDno-2018-872

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Rehtori, raimo.sivonen@kao.fi
  • Markku Nissinen, Kajaanin lukion rehtori, markku.nissinen@kajaaninlukio.fi
  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Perustelut

Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia aloituspaikkojen ilmoittamisesta Opetushallituksen ylläpitämään Opintopolku –palveluun syyskuun aikana. Mikäli jonkun koulutuksen aloitus jouduttaisiin myöhemmin peruuttamaan, niin siitä on pyrittävä tekemään päätös viimeistään helmikuun puolivälissä.

Vuoden 2018 alusta ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön mukaisesti koulutukseen haku on muuttunut ns. jatkuvaksi hauksi. Ammatilliseen koulutukseen voi hakea koko ajan kuka tahansa ja koulutuksen järjestäjän tehtävä on mahdollisimman joustavasti opiskelijoiden tarpeiden mukaan pyrkiä tarjoamaan hakijoille opiskelupaikka. Yhteishaku on edelleen keskeinen väylä hakea ammatillisiin oppilaitoksiin, mutta se tulee olemaan ensisijaisesti koulutuksen tarjontaväylä saman kevään peruskoulunsa päättäneille.

Lukiokoulutukseen haetaan edelleen yhteishaun kautta.

Kevään 2019 peruskoulun päättävän ikäluokan koko on Kainuussa 795 (kevään 2018 yhteishaussa 711) oppilasta ja Kuusamossa 188 (keväällä 2018 yhteishaussa 168 oppilasta). Ikäluokan koko 2019 keväällä on poikkeuksellisen suuri, jos sitä vertaa niin edelliseen kuin seuraavaan kevääseen. Kainuun ammattiopistossa aloitti elokuussa 8.8.2018 664 uutta opiskelijaa Kajaanissa ja Kuusamossa. Kajaanin lukiossa aloitti 172 uutta opiskelijaa.

Keskeinen KAOn opetustarjontaa säätelevä asiakirja on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa. Järjestämisluvassa on määritelty ne tutkinnot (perustutkinnot, ammattitutkinnot sekä erikoisammattitutkinnot), mitä koulutuksen järjestäjä voi myöntää. Toinen keskeinen tieto on rahoituksen pohjan muodostava tieto koulutuksen järjestäjän enimmäisopiskelijavuosista. Kajaanin kaupungilla ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa vähimmäisopiskelijavuosimäärä on 2463. Tällä hetkellä opiskelijavuosimäärä on selvästi alle vähimmäisopiskelijamäärän (perustutkinto-opiskelijoita 2133 kpl, mistä voi arvioida, että opiskelijatyövuosia kertyy vähemmän, kuin opiskelijamäärä). Lisäksi opiskelijavuosia kerryttävät ammattitutkinnot ja erityisammattitutkinnot sekä työvoimakoulutus, mutta eivät vielä riittävästi.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yhteishakuun esitetään ne tutkinnot, mihin oppilaitoksella on järjestämislupa sekä valmius toteuttaa opinnot. Se, mitä määriä yhteishakuoppaassa tarjotaan, menettää sinällään keskeisen merkityksen, koska jatkuvan haun kautta hakijoita voi tulla tutkintoihin ympäri vuoden. Mikäli haettaviin ryhmiin on runsaasti hakijoita yhteishaussa, koulutuksen järjestäjä voi ilmoittaa opiskelijavalinnan yhteydessä yhteishakujärjestelmään tiedon, missä ilmoitetaan sisään otettavien opiskelijoiden määrä yli yhteishaussa ilmoitetun määrän.

Kainuun ammattiopiston tutkintotarjontaa (tutkintojen lukumäärä) yhteishaussa ei muuteta vuoden 2019 yhteishaussa. Joidenkin tutkintojen osalta on tapahtunut nimi ja sisältömuutoksia, mutta muuten isossa kuvassa tarjonta on ennallaan. Yhteishaussa esitettäviä aloituspaikkoja vähennetään, jolloin aloituspaikkoja perustutkintoihin on kokonaisuudessaan 627, mistä Kajaanissa 451 ja Kuusamossa 126. Lisäksi pitää muistaa yhteishaun jälkeen toteutettavan VALMA-koulutuksen haku, mihin paikkoja varataan 50 kpl. 

Työvoimakysyntää tällä hetkellä on käytännössä kaikilla elinkeinosektoreilla, tarjonnan tulee vastata myös opiskelijoiden kiinnostusta, jolloin ohivuotoa maakunnan ulkopuolelle olisi mahdollisimman vähän.

Kajaanin lukion aloituspaikkamäärä tullaan pitämään nykyisellä tasolla eli tarjolla on jatkossakin 180 lukiopaikkaa. Lukiokoulutuksen osalta valtiovalta ei rajoita koulutuspaikkojen määrää.

Kevään 2019 yhteishakuun esitetyt toisen asteen koulutuksen aloituspaikat on liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puh 044 512 4933, etunimi.sukunimi(at)kao.fi, rehtori Raimo Sivonen, puh. 044 308 9175, etunimi.sukunimi(at)kao.fi, rehtori Markku Nissinen, puh. 044 710 1204, etunimi.sukunimi(at)kajaaninlukio.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy edellä esitetyt aloituspaikkamäärät.

Päätös

Hyväksyi.