Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Koulutusliikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu 1.1.-30.6.2018.

KAJDno-2018-870

Valmistelija

  • Anneli Pitkänen, Taloussihteeri, anneli.pitkanen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden on raportoitava toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kerran vuodessa.

Koulutusliikelaitos on tallentanut talousarvio ja toteumaluvut Kajaanin kaupungin intranettiin osavuosiraportointi 1.1.-30.6.2018 kohtaan kaupungin ohjeiden mukaisesti.               

Puolivuosi tilanteen perusteella koulutusliikelaitoksen tilinpäätöksestä on tulossa ylijäämäinen.

Lisätietoja asiasta antaa taloussihteeri Anneli Pitkänen, puh. 044 797 4976, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.