Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kajaanin kaupungin lukiokoulutuksen historiatoimikunnan nimeäminen

KAJDno-2018-873

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta on tehnyt kokouksessaan 17.5.2018 § 22 päätöksen Kajaanin kaupungissa toteutetun lukiokoulutuksen historian kirjoittamisesta. Kirjoittamissopimus on tehty professori Reijo Heikkisen kanssa.  Teoksen laajuus tulee olemaan tekstinä ja kuvina kaikkiaan 20 painoarkkia eli 320 sivua. Teokseen sisältyy monipuolinen mustavalko- ja värikuvitus.

Kirjoittamisen tueksi ja avuksi tulee nimetä erillinen historiatoimikunta. Historiatoimikunnan jäsenen kokemus- ja henkilöhistorian tulee liittyä eri tavoin Kajaanissa toteutettuun lukiokoulutukseen. Historiatoimikunta kokoontunee kirjoittamisvaiheen aikana 3-4 kertaa yhteiskokouksiin. Reijo Heikkinen kuulee toimikunnan jäseniä erillisissä yksilö- ja ryhmähaastatteluissa.

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puh. 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Teen ehdotuksen historiatoimikuntaan nimettävistä henkilöistä kokouksessa.

Päätös

Liikelaitoksen johtaja ehdotti historiatoimikuntaan nimettäväksi seuraavat henkilöt:

Toimistosihteeri Sirpa Haataja, sihteeri
Lehtori Seppo Kananen
Lehtori Kirsti Kemppainen
Lehtori Riitta Kärki
Rehtori Markku Nissinen, varapuheenjohtaja
Opetusneuvos Yrjö Mulari
Lehtori Antti Penttilä
Johtokunnan puheenjohtaja Pauli Pyykkönen
Kaupunginvaltuutettu Aki Räisänen
Liikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puheenjohtaja
Kunnallisneuvos Sakari Valli
Lehtori Pirjo Virkkunen

Johtokunta hyväksyi.