Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Kajaanin kaupunki sekä Liikelaitokset - rauta - sekä muut metallihankinnat vuosille 2021 - 2024, 07.11.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 64 Kainuun ammattiopiston rehtorin valintapäätös, 26.10.2021
§ 65 Asiakas- ja viestintäsihteerin valintapäätös, 17.11.2021
§ 66 Valinta määräaikaisen projektipäällikön tehtävään_392549, 18.11.2021
§ 67 Valinta opinto-ohjaajan virkaan_391914, 22.11.2021
§ 68 Valinta ammatinohjaaja metsäalalle_396062, 02.12.2021
§ 69 Valinta turva-alan opettajan tehtävään, 03.12.2021
Muu päätös:
§ 6 Edustajien nimeäminen Kainuun jatkuvan oppimisen ja elinikäisen ohjauksen koordinaatioryhmään 2022-2024, 07.11.2021

Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö
Hankepäätös:
§ 9 Titity – Tilalta tietoon ja työelämään -hanke, 25.10.2021
§ 10 Yhdessä kohti Kainuun matkailun tulevaisuutta -hanke, 25.10.2021
§ 11 Digitaalisuudesta nostetta Kainuun kunnossapitoon, Digi-Kaiku 22 -hanke, 25.10.2021
§ 12 Erasmus+ 2021-1-FI01-KA121-VET-000006186 -hanke, 22.11.2021
§ 13 Responsibility in internationalization of Vocational Education and Training -hanke, 22.11.2021
§ 14 Connecting Europe through Blended Mobilities under the Erasmus+ programme -hanke, 22.11.2021
§ 15 Access2Learn - Skills development for the inclusion of low qualified adults in blended learning settings -hanke  , 22.11.2021
§ 16 One World - Mixed Reality -hanke, 22.11.2021
Hankintapäätös:
§ 13 Laboratorioalan perustutkintoon valmistava koulutus ja näytöt, 01.11.2021
§ 14 Option käyttöönotto Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen ja näyttöjen hankinnassa, 15.11.2021
§ 15 Option käyttöönotto Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen ja näyttöjen hankinnassa, 15.11.2021

KAO logistiikka ja maanrakennusala koulutuspäällikkö
§ 2 Pyörökoneen hankinta (KAO), 18.11.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi