Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Koulutusliikelaitosta koskevat rahoituspäätökset

KAJDno-2021-1329

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi lisätä varainhoitovuoden aikana tehtävillä lisäsuoritepäätöksillä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää tai myöntää perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Vuoden 2021 toinen lisäsuoritehaku julkaistiin syyskuussa ja varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätettyä perusrahoitusta oli haettavissa noin 12 miljoonaa euroa ja kolmannen lisätalousarvion lisärahoitusta 5 miljoonaa euroa. Lisäsuoritepäätös on julkaistu 2.12.2021 (liitteenä).

Kainuun ammattiopistolle myönnettiin päätöksessä 120 000 euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta koronavirustilanteen johdosta tarvittavien tukitoimien järjestämiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.