Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Koulutusliikelaitoksen talousarviomuutos TA2021

KAJDno-2021-458

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus (28.9.2021 §213) ja kaupunginvaltuusto (8.11.2021 §91) ovat käsitelleet Kajaanin kaupungin kuluvan vuoden talousarviomuutoksia. Muiden muutosten ohella kaupungin valtionosuustuloja on korjattu myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien osalta vastaamaan paremmin kuluvan vuoden jo toteutuneita rahoituspäätöksiä. Kajaanin kaupunki siirtää ammatillisen- ja lukiokoulutuksen valtionosuudet Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitokselle, minkä myötä myös koulutusliikelaitoksen valtionosuuskertymää korjataan kuluvan vuoden talousarviossa ammatillisen koulutuksen osalta +1 772 421 euroa ja lukiokoulutuksen osalta + 57 811 euroa. Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma ja päättää investoinneista. Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen talousarvioon ja -suunnitelmaan tehtävistä muutoksista päättää myös johtokunta.

Liitteessä on esitetty koulutusliikelaitoksen vuoden 2021 alkuperäinen ja muutettu talousarvio.

Lisätietoja asiasta antavat johtaja Anssi Tuominen puh. 044 512 4933  ja sähköposti etunimi.sukunimi@kao.fi tai controller Piia Rissanen puh. 044 362 5897, sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy talousarviomuutoksen vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyi