Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Koulutusliikelaitoksen talouden seurantaraportti 1.1.-31.10.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tulos ajanjaksolla 1.1.-31.10.2021 on noin 1,6 M euroa ylijäämäinen. Raportointikauden kokonaisliikevaihto on hieman alle 28,3 M euroa, josta suurimmat tuloerät ovat ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen valtionosuudet, yhteensä 27,2 M euroa (96 % liikevaihdosta). Liiketoiminnan muiden tuottojen toteuma raportointikaudella on noin 900 t. euroa, mikä jää alle jaksotetun talousarvion.

Liikelaitoksen kustannukset ovat kasvaneet vuoden aikana erityisesti materiaalien ja palveluiden ostojen sekä henkilöstömenojen osalta. Aineiden ja tarvikkeiden ostojen kasvussa näkyy maksuttoman toisen asteen aiheuttamat oppimateriaalikustannukset, joihin ei  ole varattu erillistä määrärahaa kuluvalle vuodelle. Palveluiden ostojen osalta kasvu ei ole ollut yhtä voimakasta ja esimerkiksi matkustukseen liittyvissä kustannuksissa kertyy viime vuoden tapaan merkittävää säästöä verrattuna koronaa edeltävään aikaan. Kokonaisuutena materiaalien ja palveluiden ostojen osalta liikelaitos on siis pysynyt talousarviossaan ja toteuma tarkasteluajanjaksolla on 5,6 M euroa.

Kainuun ammattiopiston henkilöstömäärä on kasvanut keväällä saadun lisärahoituksen myötä, mikä näkyy myös palkkakustannusten nousuna. Kajaanin lukion osalta henkilöstökustannuksien kertymässä ei ole tapahtunut muutosta ja toteuma on talousarvion mukainen. Henkilöstökulujen toteuma koko liikelaitoksen osalta on lokakuun lopussa 16,6 M euroa ja kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan on noin 7 %. Liikelaitoksen henkilöstön määrä lokakuun lopussa oli 340.

Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma tarkasteluajanjaksolla on 4,8 M euroa, josta suurimpana eränä ovat vuokrakustannukset (toimitilat ja leasingit) yhteensä 4,6 M euroa. Näiden kulujen osalta kasvua edelliseen vuoteen on noin 3 %.

Talouden toteumaraportti 1.1.-31.10.2021 on esitetty oheisliitteessä ja esitellään tarkemmin johtokunnan kokouksessa.

Lisätietoja asiaan liityen antavat koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, p. 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi@kao.fi ja controller Piia Rissanen, p. 044 362 5897, sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.