Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Koulutusliikelaitoksen ostolaskujen ja tositteiden hyväksyjät vuonna 2022

KAJDno-2018-1295

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 7 §:n mukaan toimielinten on jokaisen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, sekä heille varahenkilöt. Asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Kaupungin hallintojohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin, kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilö ovat estyneitä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään.

Liikelaitoksen sisäisiä suorituksia ja tilioikaisuja koskevien tositteiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin samoja ohjeita.

Koulutusliikelaitoksen ostolaskujen ja tositteiden hyväksyjät varahenkilöineen on esitetty liitteessä.

Lisätietoja antavat koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, p. 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi ja controller Piia Rissanen, p. 044 362 5897, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta nimeää oheisen liitteen mukaiset henkilöt hyväksymään koulutusliikelaitoksen ostolaskut ja tositteet vuonna 2022.

Päätös

Hyväksyi