Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kajaanin lukion aikuislinjan kurssimaksut

KAJDno-2021-1320

Valmistelija

  • Jaana Leinonen, Kajaanin lukion rehtori, jaana.leinonen@kajaaninlukio.fi

Perustelut

Kajaanin lukion aikuislinja toimii etälukiona ja opiskelu tapahtuu verkkoympäristössä. Aikuislinjalla voi opiskella joko varsinaisena opiskelijana, jonka tavoitteena on suorittaa koko aikuislukion oppimäärä ja / tai ylioppilastutkinto tai aineopiskelijana, jonka tavoitteena on opiskella yksittäisten oppiaineiden eri kursseja.

Kajaanin lukio ostaa osan aikuislinjan opetuksesta Isoverstas-palvelun (www.isoverstas.fi) kautta. Yksittäisen ostettavan kurssin maksu on Kajaanin lukiolle tällä hetkellä 100 tai 167 euroa. Aineopiskelijalta perittävää kurssimaksua (50 euroa/kurssi) on tarkasteltu viimeksi vuonna 2015, jonka jälkeen Isoverstaan kurssimaksuihin on tullut korotuksia. Aineopiskelijalta perittäväksi kurssimaksuksi esitetään 70 euroa/kurssi. Hinnan muutos astuisi voimaan 1.1.2022.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on päättää liikelaitoksen maksujen ja taksojen hinnoitteluperiaatteet.

Lisätietoja asiasta antaa rehtori Jaana Leinonen, puh. 044 710 1201, sähköposti etunimi.sukunimi@kajaaninlukio.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta päättää, että Kajaanin lukion aikuislinjan aineopiskelijoilta perittävä kurssimaksu on 1.1.2022 alkaen 70 euroa/kurssi.

Päätös

Hyväksyi