Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kainuun ammattiopiston oppilastyönä myytävien tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet

KAJDno-2021-1319

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun ammattiopiston eri koulutusaloilla tuotetaan opiskelijatyönä useita erilaisia tuotteita ja palveluita. Oppilastyötoiminta on osa normaalia opetustoimintaa, jonka avulla harjoitellaan työelämässä tarvittavia ammatillisia taitoja ja osaamista. Oppilastyötoiminnalla ei tavoitella koululle merkittäviä lisätuloja eikä kilpailla samoja palveluita tuottavien kaupallisten yritysten kanssa.

Oppilastyönä tuotettavien tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu perustuu omakustannushintaan, jolla pyritään kattamaan suoritteen tuottamisesta aiheutuneet suorat kustannukset. Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta vastaa tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluperiaatteista. Esityksenä on, että oppilastyönä myytävien tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluperiaattena käytetään valmistuksesta ja myynnistä aiheutuvien kustannusten kattamista. Lisäksi yksittäisten tuote- tai palveluhintojen määrittäminen edellä mainitun periaatteen mukaisesti delegoidaan koulutusalojen koulutuspäälliköille. Tällä varmistetaan, että raaka-aineiden ja muiden mahdollisten kustannusten nousuun pystytään reagoimaan tarvittaessa ja hinnoittelu on ajantasaista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta päättää, että Kainuun ammattiopistossa oppilastyönä tuotettujen palveluiden ja tuotteiden hinnoitteluperiaatteena käytetään valmistuksesta ja myynnistä aiheutuvien kustannusten kattamista. Yksittäisten hintojen määrittäminen edellä mainitun periaatteen mukaisesti delegoidaan koulutusalojen koulutuspäälliköille.

Päätös

Hyväksyi